Buy this product
800 Lekë

Vepra 1 ( Published by: Toena in 2008 )


Synimi i këtij botimi është të japë në mënyrë sa më të plotë Çajupin autentik, të përfshijë integralisht veprën e tij dhe t’i qëndrojë sa më afër vullnetit të fundit të autorit, të rindërtojë në masën më të madhe të mundshme tekstin kanonik të veprës së këtij shkrimtari. Duke u nisur nga parimi që ai të përfaqësojë sa të jetë e mundur e më besnikërisht vullnetin e autorit, nuk është bërë në asnjë rast asnjë ndërhyrje që do të prekte tërësinë dhe integritetin e tekstit, nuk është bërë prej nesh asnjë ndryshim që do të prekte gjuhën e autorit, as drejtshkrimin e tij në vijat themelore. Këtu përfshihen: Baba Tomorri; Vjersha të tjera.

Price: 800 Lekë
Buy this product
800 Lekë

Product Details

  • Publisher: Toena (2008)
  • Published in: 2008
  • Language: Albanian
  • Format: Hardcover
  • Page nr.: 246
  • Book dimensions: 124 x 208 x 21 mm
All rights reserved. © 2015 Library Albania