Author Page

Valbona Nathanaili


Valbona Nathanaili është diplomuar pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, dega Fizikë më 1983. Më 1987 mbaron studimet pasuniversitare në shkenca pedagogjike pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale. Është përkthyese dhe botuese librash në fushën e arsimit të lartë. Autore e shumë artikujve shkencorë dhe publicistikë, librave dhe reçensave.

View author books

All rights reserved. © 2015 Library Albania