Buy this product
900 Lekë

Transporti i mallrave ( Published by: in 2021 )


Kjo monografi kontribuon në studimin e kontratës së transportit në realitetin juridik shqiptar, duke sjellë një analizë të thelluar, shteruese, mbi normat me rëndësi për rregullimin e transportit të mallrave sipas Kodit Civil, kodeve dhe legjislacionit special në Republikën e Shqipërisë. Analiza përfshin jo vetëm interpretimin e legjislacionit të fushës në dritën e jurisprudencës dhe doktrinës shqiptare, por gjithashtu ofron një vështrim krahasues në pikat kryesore të legjislacionit italian përsa i përket fenomenit 'transport' dhe natyrës juridike të kontratës së transportit.

Price: 900 Lekë
Buy this product
900 Lekë

Product Details

  • Published in: 2021
  • Language: Albanian
  • ISBN-13: 9789928320674
  • Format: Paperback
  • Page nr.: 148
  • Book dimensions: 172 x 240 x 15 mm
All rights reserved. © 2015 Library Albania