Publisher Books

Toena


Shtëpia Botuese TOENA e ka filluar veprimtarinë e saj në janar të vitit 1993 me tre punonjës. Në organikën e saj sot përfshihen mbi 30 punonjës, si dhe një rreth i gjerë bashkëpunëtorësh (mbi 100) nga të gjitha fushat e kulturës, arsimit dhe shkencës shqiptare.

View publisher books

titleToAlt
Price: 1000 Lekë
titleToAlt
Price: 500 Lekë
titleToAlt
Price: 1000 Lekë
titleToAlt
Price: 900 Lekë
titleToAlt
Price: 1500 Lekë
titleToAlt
Price: 700 Lekë
titleToAlt
Price: 800 Lekë
titleToAlt
Price: 800 Lekë
titleToAlt
Price: 700 Lekë
titleToAlt
Price: 500 Lekë
titleToAlt
Price: 650 Lekë
titleToAlt
Price: 800 Lekë
All rights reserved. © 2015 Library Albania