Buy this product
1500 Lekë

Teoritë e demokracisë ( Published by: Botart in 2012 )

Author:  Manfred G. Schmidt
Translator:  Sokol Mici

Libri është shkruar për një publik më të gjerë. Ai u drejtohet studiuesve dhe atyre që mësojnë lëndën e shkencave politike dhe disiplinave të përafërta me të, sidomos histori, filozofi, jurisprudencë, sociologji, pedagogji dhe ekonomi, si dhe atyre që janë të interesuar për çështje të demokracisë.

Price: 1500 Lekë
Buy this product
1500 Lekë

Product Details

  • Publisher: Botart (2012)
  • Published in: 2012
  • ISBN-13: 978-9928-116-18-5
  • Page nr.: 600
  • Book dimensions: 150 x 210 x 35 mm

More About the Author

Manfred G. Schmidt -

All rights reserved. © 2015 Library Albania