Buy this product
800 Lekë

Të mësojmë gjuhën shqipe (për spanjollët) ( Published by: EDFA in 2011 )

Author:  Bahri BeciMerita Bruci

Çfarë përmban kjo metodë? • Një paraqitje të përgjithshme të veçorive strukturore të gjuhës shqipe, të alfabetit, të morfologjisë dhe sintaksës së saj. • 15 mësime praktike me temë nga jeta e përditshme. • Një leksik tematik plotësues me rreth 1000 lema dhe shprehje të gjuhës së folur. • Tabela të zgjeruara gramatikore të lakimeve dhe zgjedhime në gjuhën shqipe.

Price: 800 Lekë
Buy this product
800 Lekë

Product Details

  • Publisher: EDFA (2011)
  • Published in: 2011
  • Page nr.: 138
  • Book dimensions: 166 x 233 x 8 mm

More About the Author

Bahri Beci -

Bahri Beci (lindur më 6 mars, 1936) në Shkodër. Mbaroi studimet universitare në Degën e Gjuhës dhe të Letërsisë në Universitetin e Tiranës dhe në shtator të vitit 1958 u emërua Punonjës Shkencor në Institutin e Historisë e të Gjuhësisë. Në vitin 1977 ka marrë gradën shkencore “Doktor i ...

More about the author

Merita Bruci -

All rights reserved. © 2015 Library Albania