Author Page

Selami Xhepa


Selami Xhepa është Menaxher Kërkimesh në Qendrën Shqiptare për Tregun Ndërkombëtar. Ai ka qenë Shefi Ekonomik i Departamentit Kërkimor në Bankën e Shqipërisë, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës Shqiptare për Nxitjen e Investimeve të Huaja si dhe pedagog i fakultetit Ekonomik në Universitetin e Tiranës. Është deputet i Partisë Demokratike në Kuvendin e Shqipërisë.

View author books

All rights reserved. © 2015 Library Albania