Faqja e autorit

Redi Shtino


Redi Shtino ka lindur më 1974. Ka kryer studimet e larta në Universitetin
e Bolonjës - dega Fakulteti i Juridikut
Në vitin 2015, ai ka mbrojtur titullin doktor i shkencave juridike me temën:
"E drejta parlamentare kushtetuese" pranë Universitetit Shtetëror Tiranë
- Fakulteti i Shkencave Juridike.
Po kështu, në vitin 2016 ka mbrojtur te drejtën për të ushtruar
profesionin e avokatit.

Autori ushtron veprimtari pedagoglike ne
Universitetin Shtetëror te Tiranës (Fakulteti
Juridik) dhe në disa universitete jopublike, prej
vitit 2008 e në vazhdim. Prej vitit 2016, vazhdon
veprimtarinë e tij profesionale pranë Ministrisë
së Arsimit, Rinisë dhe Sportevë në sektorin e
arsimit shkencor të lartë.
Në veprimtarinë e tij shkencore ka kontribuar si
bashkëpunëtor për hartimin e tekstit
E drejta Proceduriale Civile e Bashkimit
Europian dhe e Drejta Parlamentare e krahasuar.
Gjeneza Italo-Shqiptare - Tiranë, 2017

Shiko librat e autorit

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania