titleToAlt
Price: 1200 Lekë
titleToAlt
Price: 1000 Lekë
titleToAlt
Superlibri i klasës së parë përmban ushtrime të larmishme, teste, projekte dhe detyra portofoli, të cilat trajtojnë në një mënyrë të re njohuritë e marra në shkollë, në lëndët: Abetare, Matematikë, Dituri natyre, Edukim për shoqërinë dhe Gjuhë angleze.
Price: 850 Lekë
titleToAlt
Price: 800 Lekë
titleToAlt
Price: 800 Lekë
titleToAlt
Koncepti i politikës (1932) parashtron se koncepti i shtetit e parasheh konceptin e politikës, koncepti i politikës ndryshon nga dallimet në sferat e tjera të veprimtarisë njerëzore, dallimi themelor që i jep kuptimin politikës është ai ndërmjet mikut dhe armikut.
Price: 700 Lekë
titleToAlt
Etika e Epikurit në letër Monekeut dhe Doktrinat themelore përmblidhet kësisoj: "Nuk duhet pasur frikë nga perënditë. Nuk duhet jetuar me ankthine vdekjes. E mira nuk është e paarritshme. E keqja nuk është e papërballueshme."
Price: 700 Lekë
titleToAlt
Dy ese 2022
Origjina dhe Parimet e Revolucionit Amerikan krahasuar me Origjinën dhe Parimet e Revolucionit Francez (1800) ndriçon diferencën mes shkaqeve dhe parimeve të dy revolucioneve.
Price: 700 Lekë
titleToAlt
Koncepti hegelian i historisë tek "Hyrje në filozofinë e historisë" është teleologjik. Historia është histori e realizimit të Frymës absolute.
Price: 700 Lekë
titleToAlt
Historia e Shqipërise përshkohet nga mite dhe tregime mitologjike që shpesh iu shërbejnë qëllimeve politike, që nga përshkrimi i "themeluesit legjendar të kombit", Skënderbeut e deri te bëmat e UQK-së në luftën e kohëve te fundit në Kosovë. Shkrimet, në librin Identitete shqiptare, nga një" grup studiuesish të kombësive dhe disiplinave te ndryshme, si edhe nga specialist jo-akademikë, zbërthejnë mitet mbizotëruese politike apo historiografike rreth të kaluarës dhe të tashmes së Shqipërisë, duke hedhur dritë mbi mënyrat se si mitet shqiptare kanë filluar të justifikojnë dhe të drejtojnë dhunën, të mbështesin pushtetin politik dhe të ushqejnë kohezionin e brendshëm. Libri Identitete Shqiptare fuqinë, që kanë akoma mitet edhe sot, pasi ato proçeset politike dhe shoqërore në Shqipërinë pas-totalitare, të goditur nga kriza.
Price: 1200 Lekë
titleToAlt
Kronikë me dyshime është një rrëfenjë mjaft e gjallë, që buron nga bindja se e gjithë letërsia dhe poezia jonë duhet dokumentuar në një vend. Aty ka një zinxhir faktesh të ndërthurura, që tregojnë se si i shkoi filli një familjeje të veçantë dhe pastaj, një vendi të zhdukur.
Price: 1000 Lekë
titleToAlt
Lufta e udhëhequr nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu për të mbrojtur Europën kundër sulmit islamik të turqve otomanë është kremtuar shumë. Për një çerek shekulli, që nga viti 1443 e deri në vdekjen e tij, më 1468, ai e përdori mjeshtërinë e tij ushtarake për të ndaluar përpjekjet e perandorisë më të fuqishme të botës së asaj kohe për të nënshtruar vendin e tij të vogël.
Price: 1000 Lekë
titleToAlt
The Balkans and the region's neighbors have been the main subject of Albania's foreign policy since the fall of the communist regime 30 years ago. From once being "the center of the world" in asymmetrical and privileged relations with superpowers to ending up in total isolation, the playing field of Albanian diplomacy remains the Balkans, a historically critical and influential region for international relations on a global scale.
Price: 2400 Lekë
titleToAlt
Price: 1600 Lekë
titleToAlt
Haveli 2018
Price: 1800 Lekë
All rights reserved. © 2015 Library Albania