Buy this product
700 Lekë

Matematika për maturën shteërore ( Published by: Mediaprint in 2019 )


Teksti "Matematika për maturën shtetërore" është hartuar me synim që t'ju ndihmojë në sistemimin e njohurive matematikore, në aspektin teorik dhe atë praktik, duke siguruar zotërimin e kompetencave kryesore të të nxënit të kësaj lënde. Pjesa e parë e librit është e ndarë në 16 kapituj, që i korrespondojnë çdo kapitulli të programit mësimor të lëndës marrë në të tre vitet, pavarësisht se cilin botim keni në përdorim. Ky libër mund të përdoret edhe nga nxënësit e klasave të 10 dhe 11 për të sistemuar njohuritë sipas kapitujve.

Price: 700 Lekë
Buy this product
700 Lekë

Product Details

  • Publisher: Mediaprint (2019)
  • Published in: 2019
  • Language: Albanian
  • ISBN-13: 978-9928-08-380-7
  • Format: Paperback
  • Page nr.: 238
  • Book dimensions: 207 x 276 x 14 mm
All rights reserved. © 2015 Library Albania