Faqja e autorit

Marenglen Verli


Arsimimi: - 1969 përfundimi i shkollës së mesme (Gjimnazi “Petro Nini Luarasi”, Tiranë). - 1973 përfundimi i studimeve të larta (Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji, dega
histori-gjeografi). Grada shkencore: - Në vitin 1985 fitoi gradën “Kandidat i shkencave historike”, e konvertuar në gradën
“Doktor i shkencave” në vitin 1994. - Në vitin 1997 titulli “Mjeshtër kërkimesh” (“Profesor i asociuar”) - Në vitin 2001 titulli “Drejtues kërkimesh” (“Profesor”). - Në vitin 2009 “Akademik i asociuar” në Akademinë e Shkencave të Republikës së
Shqipërisë
Punësimi: - Në vitet 1973-1979 - arsimtar në shkollën e mesme të qytetit të Laçit (rrethi Krujë). - Në vitet 1979-2013 - punonjës shkencor dhe detyra të tjera me përgjegjësi në Institutin e
Historisë. - Në vitet 2005-2008 drejtor i Institutit të Historisë dhe kryeredaktor i Revistës “Studime
historike”. - Gjatë një periudhe tridhjetëvjeçare - pedagog i jashtëm pranë Universitetit të Tiranës,
Fakulteti Histori-Filologji (degët: histori, gazetari, gjeografi); pranë Fakultetit të
Shkencave Sociale, pranë Shkollës Doktorale në Qendrësn e Studimeve
Albanologjike, pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit etj. - Pjesë e kësaj veprimtarie është edhe drejtimi i punës për përgatitjen e shumë diplomave e
disertacioneve në nivelet master, doktoraturë etj.

Shiko librat e autorit

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania