titleToAlt
Nepotik (Antologjia Urbane) është një ekspozitë në xhepin tënd e cila përmban një përzgjedhje punësh nga artistë vendas dhe të huaj. Synimi i saj ështe botimi i Punëve individuale ose kolektive në numra të njëpasnjëshme (periodike). Nr. 1 është pasardhes i "Zanafillës" (publikim i pavarur), që ndjek në rend kronologjik ciklin e jetës së Radioblog Tirana në katër vitet e fundit. Antologjia Urbane është një gërshetim i botës fizike dhe asaj dixhitale që përdor ArtZine si medium shprehës.
Çmimi: 500 Lekë
titleToAlt
Një libër me vizatime dixhitale nga Besa Mati.
Çmimi: 500 Lekë
titleToAlt
Aleksandër Volta shpiku shumë gjëra, e mbi të gjitha baterinë. Zbulimi që bëri, i hapi rrugën mjaft risive teknologjike që bëjnë pjesë në botën e sotme. Në këtë libër, vetë Volta na tregon për jetën e tij midis automatëve dhe makinave elektrike, në Europën e viteve 700. Na tregon dhe për miqësinë me një tjetër personazh të jashtëzakonshëm, Napoleonin.
Çmimi: 390 Lekë
titleToAlt
Mendeli është babai i madh i gjenetikës. Zbuloi ligjet bazë tëjetës, pasojat e të cilëve kanë si kufi vetëm imagjinatën tonë. Por Mendeli e dashuronte natyrën dhe sot, do të ishte me anën e atyre që e mbrojnë.
Çmimi: 390 Lekë
titleToAlt
Nga libri i autores Kathryn Jackson, i zgjedhur për mësuesit e prindërit, për të ndihmuar fëmijët e klasës së parë e të dytë në shpjegimin e lëndës “Edukatë shoqërore”. Libri ka vlera edukative dhe është pasuruar me shpjegime didaktike dhe fjalor.
Çmimi: 400 Lekë
titleToAlt
Fragment nga libri: Se cfarë më kujton,- thashë unë, por nuk arrija dot në asnjë mënyrë ta gjeja se cfarë. -Nuk është as kufomë e as vullkan, por një si përzierje e të dyjave,- nuhati Osvaldi. Kam frikë se mos ka ndodhur ndonjë aksident këtu apo gjetkë. -Nuk më duket e pakëndëshme si erë, tha Aleksandri. Më jepka edhe një efekt të çuditshëm; po më lëshon goja lëng. -Edhe mua, thamë të gjithë njëri pas tjetrit. -Atëherë, le të ikim të marrim vesh se për cfarë bëhet fjalë,- tha Osvaldi. Filluam të përparonim të ngrysur hije-rëndë, ndërsa Tobi dhe Karolina na ndiqnin në prapavijë. Hap pas hapi, era e çuditshme e mprehtë dhe ngacmuese sa vinte e forcohej. ...
Çmimi: 500 Lekë
titleToAlt
Një seri që i kushtohet jetës së grave që kanë dhënë një ndihmesë të madhe në shkencë, portrete komplekse dhe apasionante, një nxitje dhe model I jashtëzakonshëm. Lizë Meitner po ja mbath nga Gjermania naziste, ajo që ishte bërë profesore e fizikës në Berlin,duhet të zhduket se është çifute.... Pikërisht në Suedi, ajo do të shkojë si refugjate dhe atje do të zbulojë forcën e madhe që fshihet brenda bërthamës dhe që për fat të keq do të përdoret për të ndërtuar bombën atomike... Por ajo jo, ajo nuk bashkëpunon dhe gjithë jetën e saj lufton për paqen.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Historia e Mari dhe Irenë Kyri, të dy grave të angazhuara dhe të apasionuara, në kërkime heroike dhe zbulime të pabesueshme, me dashuri të mëdha dhe fatkeqësi të tmerrshme,të dy jetëve të jetuara deri në fund, me vrull, pasion, plotësi. Nga Varshava e fundit te Tetëqindës deri te Parisi i pas Luftës së Dytë Botërore, një tregim i Nëntëqindës në Europe, nëpërmjet jetës së dy protagonisteve.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Ky libër përbëhet nga katër pjesë: I-Veprimtaria vullkanike në përgjithësi dhe në vendin tonë; II-Kujtimet biografike të punës; III-Disa pjesë nga autoreferatet e dy disertacioneve; IV-Album me foto terreni dhe shlifesh të studiuar, si dhe disa foto nga albumi personal.
Çmimi: 1500 Lekë
titleToAlt
Një libër studimor mbi mbishkrimin e gjetur në ishulin e Lemnos 2700 vjet më parë. Përgjithësisht pranohet se shkrimi i Steles së Lemnosit i ngjason shkrimeve etruske, por edhe shkrimet etruske nga ana e tyre nuk është se lexohen dhe kuptohen lehtësisht. Studiuesi Ilir Mati ka gjetur në Stelë fjalë që janë edhe në shqip. Stela është gur varri mbi të cilin kanë vizatuar profilin e kokës të një luftëtari me ushtë. Rreth e qark figurës së luftëtarit si edhe anash pllakës është shkruar me alfabet, të cilin dijetarët e kanë përcaktuar si të shekullit të VII p.K.
Çmimi: 500 Lekë
titleToAlt
Fletore pune për klasën e katërt të shkollës 9-vjeçare. Teksti është hartuar në përputhje me librin e “Gjuhës Shqipe” të klasës së katërt të Prof. Dr. Bahri Beci.
Çmimi: 200 Lekë
titleToAlt
Fletore pune për klasën e pestë të shkollës 9-vjeçare. Teksti është hartuar në përputhje me librin e “Gjuhës Shqipe” të klasës së pestë të Prof. Dr. Bahri Beci.
Çmimi: 200 Lekë
titleToAlt
Fletore pune për klasën e gjashtë të shkollës 9-vjeçare. Teksti është hartuar në përputhje me librin e “Gjuhës Shqipe” të klasës së gjashtë të Prof. Dr. Bahri Beci.
Çmimi: 200 Lekë
titleToAlt
Fletore pune për klasën e shtatë të shkollës 9-vjeçare. Teksti është hartuar në përputhje me librin e “Gjuhës Shqipe” të klasës së shtatë të Prof. Dr. Bahri Beci.
Çmimi: 200 Lekë
titleToAlt
Fletore pune për klasën e tetë të shkollës 9-vjeçare. Teksti është hartuar në përputhje me librin e “Gjuhës Shqipe” të klasës së tetë të Prof. Dr. Bahri Beci.
Çmimi: 200 Lekë
titleToAlt
Fletore pune për klasën e nëntë të shkollës 9-vjeçare. Teksti është hartuar në përputhje me librin e “Gjuhës Shqipe” të klasës së nëntë të Prof. Dr. Bahri Beci.
Çmimi: 200 Lekë
titleToAlt
“Aftësim Teknologjik 1”, synon që në fund të klasës së parë nxënësit: -Të pajisen me njohuritë e para për kryerjen e vetëshërbimeve dhe të punëve të ndryshme që realizohen në mjedisin e tyre të afërt. -Të formojnë aftësi elementare për punë, shprehitë praktike për përdorimin e veglave dhe instrumenteve të thjeshta të punës. -Të aftësohen në kryerjen e matjeve, dhënien e formave, bashkimi dhe montimi, modelime të ndryshme.
Çmimi: 200 Lekë
titleToAlt
“Aftësim Teknologjik 3”, synon që në fund të klasës së tretë nxënësit: -Të pajisen me njohuritë e para për kryerjen e vetëshërbimeve dhe të punëve të ndryshme që realizohen në mjedisin e tyre të afërt. -Të formojnë aftësi elementare për punë, shprehitë praktike për përdorimin e veglave dhe instrumenteve të thjeshta të punës. -Të aftësohen në kryerjen e matjeve, dhënien e formave, bashkimi dhe montimi, modelime të ndryshme.
Çmimi: 200 Lekë
titleToAlt
“Aftësim Teknologjik 4”, synon që në fund të klasës së katërt nxënësit: -Të pajisen me njohuritë e para për kryerjen e vetëshërbimeve dhe të punëve të ndryshme që realizohen në mjedisin e tyre të afërt. -Të formojnë aftësi elementare për punë, shprehitë praktike për përdorimin e veglave dhe instrumenteve të thjeshta të punës. -Të aftësohen në kryerjen e matjeve, dhënien e formave, bashkimi dhe montimi, modelime të ndryshme.
Çmimi: 200 Lekë
titleToAlt
Material ndihmës për nxënësit e shkollës 9-vjeçare dhe të shkollave të muzikës. Libri përmban informacione për muzikën botërore dhe për arritjet e muzikës shqiptare.
Çmimi: 350 Lekë
titleToAlt
Ky libërth ka qëllim që fëmijët nga dy deri në katër vjeç të familjarizohen me kuptimin e numrit, zbërthimin e numrave, duke ecur shkallë-shkallë nga 1 tek 10. Nëpërmjet figurave dhe objekteve të ndryshme ndihmohet shumë zhvillimi i logjikës së fëmijëve.
Çmimi: 300 Lekë
titleToAlt
Ky libër është ndërtuar në 9 kapituj, sipas radhitjes së mëposhtme: I. Disa njohuri- bazë termodinamikestatistike; II. Parimi i parë dhe i dytë i termodinamikës; III. Pakthyeshmëria në fizikë dhe entropia; IV. Shpërndarjet dhe entropia; V. Entropia dhe informacioni; VI. Entropia dhe rendi biologjik; VII. Termodinamika e universit; VIII. Termodinamika relativiste dhe entropia; IX. Teorema e Nernstit dhe postulati i Plankut.
Çmimi: 700 Lekë

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania