titleToAlt
Në shekullin XIX estetika ishte sfera më e lartë e mendimit muzikor, ndërsa sot kritikuesit e saj shprehin dyshimin se është një spekulim i zbrazët, tepër larg realitetit muzikor sa të mund ta prekë apo të mund të ndikojë vërtet mbi të. Nga ana tjetër, nuk mund të mohohet se gjykimet mbi muzikën, e madje çdo aktivitet muzikor, janë produkt supozimesh estetike për të cilët duhet domosdoshmërisht të ketë ndërgjegjësim nëse kërkohet që të vihen përballë proves së fakteve, apo të mbahet distance kritike. Ky libër nuk niset nga ndonjë dogmë apo metodë të përcaktuara si të vetmet e vlefshme. Në të vërtetë ai kërkon të përvijojë zhvillimin e estetikës muzikore duke u nisur nga shekulli i tetëmbëdhjetë dhe, në të njëjtën kohë, përpiqet të përzgjedhë nga tradita atë që mund të jetë domethënëse në të tashmen. Sistemi i estetikës nënkupton historinë e saj, ndaj këtu është përvijuar një parashtrim historik dhe sistematik.
Çmimi: 800 Lekë
titleToAlt
Çmimi: 450 Lekë
titleToAlt
"Muzika është më e fuqishme se çdo gjë tjetër, sepse ritmi dhe harmonia kanë selitë e tyre në nyjën e shpirtit. Ajo e pasuron atë dhe i jep hir dhe shkëlqim".-Platoni
Çmimi: 700 Lekë
titleToAlt
Çmimi: 800 Lekë
titleToAlt
Libri i fundit "Kënga Karakteristike Korçare" i Eno Koços vjen pas atij "Kënga Lirike Qytetare Shqiptare në vitet 1930," botuar më 2002 nga Shtëpia Botuese "Toena." Është për të vënë në dukje që ky punim, Kënga Karakteristike Korçare, ka qenë pjesë e doktoratës së Eno Koços me Titull Kënga Lirike Qytetare Shqiptare në vitet 1930, shkruar në anglisht dhe mbrojtur në Universitetin e Leeds-it më 1998. Kur u botua vitin e kaluar "Kënga Lirike Qytetare Shqiptare në vitet '30," kënga karakteristike korçare nuk u përfshi në të, me idenë që kjo temë të paraqitej si punim më vete, edhe pse fillimisht ishte menduar si pjesë integrale e disertacionit. Gjatë gjysmës së fundit të shekullit XIX dhe veçanërisht fillimit të shekullit XX, në Shqipëri, dhe pikërisht në Korçë, u krijua një tip i veçantë kënge që mori emrin kënga karakteristike korçare.
Çmimi: 500 Lekë
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania