titleToAlt
Ky libër përmban : Ç’është gjuha? –Përse dhe si e nxënë fëmijët gjyhën? Gjuha veprimtari njerëzore. Fjalët simbolet dhe shenjat. Komunikimi,- komunikimi me fjalë me shkrim dhe me gjeste etj
Çmimi: 1500 Lekë
titleToAlt
Shtysa kryesore e doktrinës së tij të gjithanshme është këmbëngulja e saj se studimi i shoqërisë duhet të shmangë zvogëlimin dhe t’i trajtojë fenomenet sociale sui generis. Duke hedhur poshtë interpretimin biologjike pse psikologjike, Durkheimi e përqëndroi vëmëndjen në përcaktorët social-strukturorë të problemeve sociale të njerëzimit.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Përmbajtja: Të primitë letërarit. Hyrje e ribotimit të parë anastatik (Mario Roques): Frang Bardhi dhe fjalori i tij- I. Bardhejt dhe ipeshkvia e Sapës, II. Franciscus Blancus (Frangu i Bardhë), III. Dictionarium Latino-Epiroticum; Shtojcë I. Vërejtje shtesë rreth grafisë së tekstit; Shtojcë II. Vërejtje shtesë rreth botimit kritik të tekstit shqip. Riprodhimet e tekstit dhe botimi kritik i pjesës shqipe. Shënime. Konkordanca leksikore. Indeksi i fjalëve shqipe: 1.Fondi leksikor, 2. Toponime dhe hidronime, 3. Emra njerëzish dhe qeniesh mitologjike. Shkurtimet: 1. Terma gramtikorë dhe simbole, 2. Shkurtime të tjera, 3. Literaturë e cituar.
Çmimi: 2000 Lekë
titleToAlt
Ky libër përmban studime, artikuj, fjalë, shprehje dhe argumente për gjuhën shqipe. Libri ndahet në dy pjesë. Pjesa e parë ka të bëjë me vëzhgimet dhe hulumtimet në gjuhën shqipe, ndërsa pjesa e dytë ka të bëjë me thërrmijëzat gjuhësore.
Çmimi: 700 Lekë
titleToAlt
Ky libër është një pjesë e vogël e krijimtarisë shkencore te autorit Ferdinand Leka. Pjesa tjetër, më e madhja, përbëhet nga vargu i gjatë i fjalorëve, për të cilët ka punuar një jetë të tërë. Leximi i këtij libri është me përfitim të madh për çdo njeri që e ndien si detyrë të bëjë një gjë të qëndrueshme në jetën e tij.
Çmimi: 500 Lekë
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania