titleToAlt
Metodë për mësimin e gjuhës suedeze për 20 ditë, në çdo kohë dhe situatë me shqiptim. Doracak praktik, aktual, kompetent, për çdo fillestar, për të rinj dhe të rritur, për nxënës dhe studentë.
Çmimi: 750 Lekë
titleToAlt
Ky doracak është shkruar dhe hartuar në atë mënyrë, që fillestarët e rinj e të rritur në mënyrë të thjesht të lehtë, fare të lehtë mund ta mësojnë gjuhën holandeze. Doracaku përmban 20 mësime me fjalët dhe shprehjet më parësore për t'u gjetur me holandishtfolësit në shumë situata më të zakonshmete më të nëvojshmet në jetën e përditshme. Të gjitha mësimet janë përcaktuar me numra renditës dhe nënrënditës. Tekstet dhe komunikimet janë të shkruara në shqip nga krahu i majtë dhe të përkthyer në gjuhën holandeze në mënyrë renditëse në krahun e djathtë. Në pjesën e dytë është shkruar fjalori terminologjik Shqip-Holandisht. Gjatë të mësuarit duhet praktikuar që çdo ditë të mësohet e të përvetësohet pak nga pak, kështu që brenda një dite të ushtrohet vetëm nga një mësim. Po vepruat në këtë mënyrë, ju sistematikisht do të siguroni njohuri të shëndosha për perfeksionimin e mëtejshëm të gjuhës holandeze. Kështu pa shkuarje në kurs dhe pa mësues, në formë individuale, vërtet për një kohë të shkurtë do të flisni gjuhën elementare holandeze. Sukses!
Çmimi: 750 Lekë
titleToAlt
Doracaku "Norvegjishtja në xhep - për çdo kohë dhe situate" eshte shkruar dhe hartuar në atë mënyrë që fillestarët e rinj dhe të rritur, në mënyrë të thjeshtë e të lehtë, fare të lehtë, mund të mësojnë gjuhën norvegjeze. Këshillë: Gjatë të mësuarit duhet praktikuar që çdo ditë të mësohet e përvetësohet pak nga pak, ose në atë mënyrë që pa e mësuar mësimin paraprak të mos kalohet në mësimin vijues. Po vepruat në këtë mënyrë të preferuar, ju vërtet sistematikisht do të siguroni njohuri të shëndosha për perfeksionimin e mëtejshëm të gjuhës norvegjeze. Kështu, pa shkuarje në kurs dhe pa mësues, në formë individuale, vërtet për një kohë të shkurtër do të flisni gjuhën elementare norvegjeze. Suksesi është në anën tuaj!
Çmimi: 750 Lekë
titleToAlt
Në këtë fjalor do të gjeni: Mbi 30 000 fjalë e mbi 90 000 kuptime; Mbi 150 000 thënie e shprehje; Mijëra fjalë të leksikut të përditshëm tematik; Paronime e fjalë të ngatërrueshme, të grupuara sipas afërsisë shkrimore ose shqiptimore; Amerikanizma; Shënime e shpjegime plotësuese për fjalë të afërta për nga kuptimi a përdorimi; Shkurtime e shkurtesa; Emra gjeografikë dhe banorët sipas tyre; Vende dhe gjuhë; Pasqyra leksikore, fjalëformuese e gramatikore; Teknikën e leximit në gjuhën angleze; Rregulla të drejtshkrimit.
Çmimi: 2100 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ofron: -rreth 40 000 fjalë dhe shprehjet më të përdorshme në gjuhën e folur dhe të shkruar greke. - mbi 60 000 referenca, specifikime të fjalëve në fushat ku ato përdoren një shtojcë e shkurtër gramatikore. - emrat kryesorë gjeografikë. - shkurtimet më të përdorshme.
Çmimi: 2200 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ju ofron: ♦ Mbi 20 000 fjalë; ♦ Serbishte dhe shqipe moderne; ♦ Shembuj, shprehje dhe idioma të përdorimit të përditshëm; ♦ Terma teknike dhe shkencore; ♦ Thjeshtësi në përdorim; ♦ Ndihmë praktike për përkthim; ♦ Lehtësi për ta patur me vehte kudo.
Çmimi: 800 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ka 18 000 fjalë. Fjalët janë të vendosura sipas rendit alfabetik dhe kanë secila theksin tonik. Menjëherë pas fjalës së shënuar me shkronja të zeza vihen karakteristikat e saj.
Çmimi: 700 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor përbëhet nga një gramatikë e shkurtër e gjuhës shqipe për anglezët dhe ka tabela të plota të gramatikës të gjuhës shqipe në anglisht.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ka 35 000 fjalë. Fjalët janë të vendosura sipas rendit alfabetik dhe kanë secila theksin tonik. Menjëherë pas fjalës së shënuar me shkronja të zeza vihen karakteristikat e saj.
Çmimi: 3000 Lekë
titleToAlt
JU DOTE GJENI NE KETE FJALOR: • Mbi 18 000 fjalë dhe shprehje. • Fjalor mjaft praktik për përdorimin e përditshëm. • I lehtë në përdorim dhe për shumë fusha. • Gjithëpërfshirës dhe me fjalët më të përdorshme. IN DIESEM WÖRTERBUCH WERDEN SIE FINDEN: • Über 18 000 Wörter und Wendungen. • Ein handliches und sehr praktisches Wörterbuch. • Ein leicht benutzbares Wörterbuch für viele Gebiete und Bereiche. • Ein umfangreiches Wörterbuch mit meistgebräuchlichen Wörtern.
Çmimi: 400 Lekë
titleToAlt
Kjo metodë u shërben të gjithëve: fillestarëve,nxënësve, studentëve, nëpunësve, specialistëve,tregtarëve etj. Është një metodë origjinale, e qartë, progresive, që përqendrohet te elementët kyç dhe më të rëndësishëm të mësimit të gjuhës italiane, pa lënë mënjanë situata të jetës praktike. Metoda është e lehtë. Përdoret me ose pa mësues; me të mëson të flasësh, të lexosh, të shkruash dhe të kuptosh italisht.
Çmimi: 1200 Lekë
titleToAlt
Doc. Dr. Lindita Latifi (Xhanari) është pedagoge në Departamentin e Gjuhës Shqipe të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë së Universitetit të Tiranës. Ajo punon prej vitesh në fushën e marrëdhënieve të shqipes me gjuhën turke, arabe dhe perse. Studiuesja Latifi është pjesëmarrëse e dhjetëra Konferencave shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, brenda dhe jashtë vendit, duke kontribuar kështu me kumtime shkencore, veçanërisht në fushë të marrëdhënieve të gjuhëve të Ballkanit me gjuhët orientale. Ajo ka një përvojë të gjatë pune si pedagoge e Morfologjisë së gjuhës shqipe dhe në mësimdhënien e gjuhës shqipe për të huaj në Universitetin e Tiranës. Gjithashtu, ka punuar si lektore e gjuhës shqipe në Università degli Studi di Palermo (Itali), gjatë periudhës 2002 – 2004, si dhe në Trakya Üniversitesi (Turqi), gjatë periudhës 2007 – 2009.
Çmimi: 2000 Lekë
titleToAlt
Essential English is a course of four students' and four Teacher's books which is intended principally for adults but can also be used younger pupils. It is pianned to give a solid basis of the structures and vocabulary English. Each book contains material for about a year's work, the vocabulary rising to some 3.000 vvords. The Teacher's books provide notes on each lesson, the vocabulary to be taught, supplementary grammatical material and answers to exercises. In this new edition some of the grammatical sections have been rewritten and expanded, and parts of the text and many illustration have been 'brought up to date. Fundamentally, however, the new edition remains the same as previous editions.
Çmimi: 200 Lekë
titleToAlt
Essential English is a course of four students' and four Teacher's books vvhich is intended principally for adults but can also be used younger pupils. It is planned to give a solid basis of the structures and vocabulary English. Each book contains material for about a year's work, the vocabulary rising, to some 3.000 words. The Teacher's books provide notes on each lesson, the vocabulary to be taught, supplementary grammatical material and answers to exercises. In this new edition some of the grammatical sections have been rewritten and expanded, and parts of the text and many illustration have been 'brought up to date. Fundamentally, hovvever, the new edition remains the same as previous editions.
Çmimi: 200 Lekë
titleToAlt
Essential English is a course of four students' and four Teacher's books which is intended principatly for adults hut can also be used younger pupiis. It is planned to give a solid basis of the structures anct vocabulary English. Each book contains material for about a year's work the vocabulary rising to some 3.000 words.The Teacher's books provide notes on each lesson, the vocabulary to be taught,supplementary grammatical material and answers to exercises. In this new edition some of the grammatical sections have been rewritten and expanded, and parts of the text and many illustrations have been 'brought up to date. Fundamentally, however the new edition remains the same as previous Editions.
Çmimi: 300 Lekë
titleToAlt
Essential English is a course of four students' and four Teacher's books which is intended principally for adults but can also be used younger pupils. It is planned to give a solid basis of the structures and vocabulary English. Each book contains material for about a year's work, the vocabulary rising to some 3.000 words.The Teacher's books provide notes on each lesson, the vocabulary to be taught,supplementary grammatical material and answers to exercises. In this new edition some of the grammatical sections have been rewritten and expanded, and parts of the text and many illustration have been 'brought up to date. Fundamentally, however, the new edition remains the same as previous Editions.
Çmimi: 300 Lekë
titleToAlt
Fjalor më i ri shqip-anglisht për të huajt ofron:anglisht dhe shqipe moderne;fjalët dhe termat më të përdorshme;një numër të madh kuptimesh të fjalëve;thjeshtësi në përdorim;ndihmesë përkthimi në çdo kohë dhe kudo. This book was written to facilitate day-to-day communication between English readers and Albanian people.
Çmimi: 600 Lekë
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania