titleToAlt
Pjesë e librit ; Studime mbi historinë e popujve të Europës Lindore Ajo që kemi perceptuar nga përkthimi i librit të Thunmann-it dhe më pare nga libri i Xylander-it, "Gjuha e Albanëve ose Shkipëtarëve" e vitit 1835, është ndërgjegjja e lartë prej studiuesish të vërtetë e autorëve, ku qëllim i tyre i vetëm ishte të hidhnin dritë mbi errësirën që mbretëronte. Duke marrë shkas nga ky fakt, dëshirojmë t'ua dedikojmë këtë përkthim të gjithë studiuesve të mirëfilltë të të gjitha fushave, të cilët me punën e tyre kanë kontribuar ose vazhdojnë të kontribuojnë për përhapjen e dritë. "GJUHA E TYRE, PËR FATET E POPULLIT, KA DHËNË DËSHMI TË TILLA, QË UNË TEK ATA, FQINJËT E LASHTË TË GREKËVE, E PAMUNDUR TË MOS NJIHJA EDHE NËNSHTETASIT E ROMËS SË VJETËR. POR ATA SE BASHKU MË DËSHMOJNE ILIRËT ANTIK
Çmimi: 1200 monedha
titleToAlt
Autori i librit, Joseph Ritter von Xylander, e studjoi në mënyrë shkencore gjuhën shqipe dhe e dokumentoi atë në Akademinë e Shkencave të Stokholmit, në Suedi, duke qënë edhe bashkëpunëtor shkencor i saj në fushën e gjuhësisë dhe strategjisë ushtarake.Autori, për studimin e gjuhës shqipe, u mbështet jo vetëm tek ato pak shkrime të vjetra të asaj kohe, por, siç shprehet ai vetë, shfrytëzoi kryesisht Dhjatën e Re, të redaktuar nga Kryepeshkopi Grigor Gjirokastriti dhe pa kontributin e madh të këtij libri, nuk do të kishte qënë i mundur studimi i gjuhës shqipe nga ana e Xylander-it. Por, ndonëse vepra e Xylander-it bënte pjesë tek dokumentat e vjetër dhe të rrallë për gjuhën shqipe, ai deri më sot nuk kishte patur vendin që meritonte, në kontributin e dhënë për njohjen dhe studimin esaj, e cila kishte shërbyer si bazë për studjuesit e mëvonshëm. Librin "Gjuha e Albanëve ose Shkiptarëve", ia dedikojmë të gjithë shqiptarëve, që në shekuj, si brënda dhe jashtë territorit të Shqipërisë kontribuan, luftuan dhe shumë prej tyre dhanë edhe jetën për ta mbrojtur, përhapur dhe mbajtur të gjallë gjuhën shqipe. Së fundmi shprehim respektin dhe mirënjohjen e madhe kundrejt të gjithë studiuesve të huaj që kanë kontribuar në ndriçimin e historisë së gjuhës dhe popullit tonë.
Çmimi: 1200 monedha
titleToAlt
-a pronunciation guide for Albanian sounds, -52 lessons with situation - based conversations, -clear, concise, and comprehensive grammatical explanations, -a wide variety of exercises with answers to selected exercises, -Albanian Grammar at a Glance, -a glossary of grammatical terms (English - Albanian), -more than 800 frequently used words (Albanian-English), -special idiomatic expressions (Albanian - English), -a contemporary Albanian-English dictionary, -audio CD for each lesson,
Çmimi: 3950 Lekë
titleToAlt
Ky libër përmban : Ç’është gjuha? –Përse dhe si e nxënë fëmijët gjyhën? Gjuha veprimtari njerëzore. Fjalët simbolet dhe shenjat. Komunikimi,- komunikimi me fjalë me shkrim dhe me gjeste etj
Çmimi: 1500 Lekë
titleToAlt
Ne kete liber do te gjeni: -rregulla te shqiptimit te gjuhes angleze -52 mesime me shpjegime te thjeshta gramatikore -52 bashkebisedime te shoqeruara me audio nga foles te BBC -ushtrime te llojeve te ndryshme (gojore, praktike, perkthimi, hartimi) etj -fjale te urta dhe idioma angleze (anglisht-shqip) -fjalor anglisht-shqip me rreth 1200 fjale -pergjigje ushtrimeve dhe perkthim ne shqip te bashkebisedimeve -audio CD per te gjitha bashkebisedimet (Audio CD nuk perfshihet ne gmimin e librit)
Çmimi: 1700 Lekë
titleToAlt
Ky Fjalor synon të jetë një mjet i përdorshëm në rradhë të parë nga petagogët, mësuesit, nxënësit e shkollave të mesme e klasave të larta të shkollave 9-vjeçare , si dhe nga shkrimtarët, publicistët, përkthyesit, nga të gjithë ata që merren me shqipen ose e mësojnë atë. Gjithësej fjalori përmban rreth 48.000 fjalë, përveç shumë njësive frazeologjike dhe thënieve.
Çmimi: 2500 Lekë
titleToAlt
Pak nga pak përpara syve të mi tabloja nisi të merte formë: një familje e madhe popujsh dhe fisesh, gjuhët e të cilëve lidheshin me ilirishten, shpërndahej në krejt Adriatikun dhe drejt Mesdheut, deri në Itali, Kretë dhe Palestinë. Këta ishin ilirët, venetët, japigët, maqedonasit, frigët etj.Përpara një spektakli të tillë filologët dhe historianët ishin ndarë në dy kampe. Njëra palë përpiqej të gjente qoftë edhe sinjalin më të vogël që fliste për akspansionin ilir. Ata mbështeteshin mbi të gjitha në dy gjuhë, njëra e lashtë dhe tjetra moderne, mesapishtja dhe shqipja, të ruajnë një fond ilir, ndërkohë që në gjuhën thrake dhe maqedonase gjenden veçse disa thërrime të mjera; përpjekja e tyre ishte që ky fond të kthehej në një bazë per fitoret e ardhshme, sidomos në drejtim të gjuhës etruske.
Çmimi: 3000 Lekë
titleToAlt
Gramatika normative e gjuhës së sotme letrare shqipe ka arritur t'i ofrojë suazat teorike të normimit të sistemit të zgjedhimit të foljeve.Tek folja pergatit a thuhet Unë përgatis apo Unë përgatit.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
• Fjalor themelor e praktik për të gjithë; • Me rreth 10 000 njësi frazeologjike të përdorshme gjerësisht; • Me vargje sinonimike të pasura; • Me ndarje kuptimore e me shpjegime të plota për kuptimet e përdorimet; • Me rreth 30 000 shembuj të shkurtër nga shumë burime (ligjërimi i folur popullor, folklori, letërsia artistike shqipe dhe e përkthyer, publicistika etj.).
Çmimi: 1800 Lekë
titleToAlt
Ky libër përmban studime, artikuj, fjalë, shprehje dhe argumente për gjuhën shqipe. Libri ndahet në dy pjesë. Pjesa e parë ka të bëjë me vëzhgimet dhe hulumtimet në gjuhën shqipe, ndërsa pjesa e dytë ka të bëjë me thërrmijëzat gjuhësore.
Çmimi: 700 Lekë
titleToAlt
Hartuesit e këtij fjalori, pesë dijetarë themelorë të kulturës shqiptare të shekullit XX, Cipo, Çabej, Domi, Krajni, Myderrizi, përpos që hartuan të parin fjalor të gjuhës shqipe, lanë si trashëgimi edhe një prerje të hollësishme sinkronike të shqipes së deratëhershme, madje mund të thuhet se ky pasqyrim ka mbërritur sot krejt i qartë, thuajse në trajtën e një arkivi fotografik të kësaj pasurie të çmuar. Në këtë kuptim, Fjalori i 54-ës e përmbush më së miri lidhjen e tij organike me fjalorët pararendës të Gazullit e Tases, të dy të botuar po nga Botime Çabej. Pra sot ai merr vetiu një vlerë tjetër po aq të madhe: vlerën burimore në studimin diakronik të lëndës shqipe të dokumentuar. Me bindjen se një fjalor nuk u shërben vetëm studimeve empirike të gjuhëtarëve, por në radhë të parë përdoruesve të gjuhës, nuk mund të lihet pa nxjerrë në pah edhe larmia e madhe e fjalëve e sinonimeve mbarëshqipe që përmban ky fjalor.
Çmimi: 1800 Lekë
titleToAlt
Dalja sërish në dritë e Fjalorit të Gazullit mëton të rivendosë raporte të drejta ndërmjet dokumentimit të dy korpuseve gjuhësore shqipe, gegë e toskë. Ky fjalor përbën një pasuri madhore pasi treva e Malësisë së Madhe ku u mbështet Gazulli është burimore dhe shumë pak e cënuar gjuhësisht në krahasim me Shkodrën dhe rrethinat, jo vetëm falë izolimit historik të saj, por edhe për veçoritë gjeomorfologjike që e karakterizojnë.
Çmimi: 1200 Lekë
titleToAlt
Shpesh thuhet se shqipes së sotme i është mpakur melodia; mirëpo veç këtij problemi estetik, ka rëndësi të kuptohet fakti se tëhuajësimi apo vrazhdësia kanë përcaktuar deri diku dhe refraktarizimin e mjeteve të shqipes letrare kundrejt çdo mjeti tjetër që nuk i nënshtrohet plotësisht sistemit normativ. Në këtë kontekst, ky fjalor është një visar i çmuar etnolinguistik. Në të renditen të ndara qartë e pastër nga hartuesi i tij urime të ndryshme, mallkime, pendime mbas mallkimit, fjalë fyese, njësi frazeologjike, proverba etj. Fjalori nuk do konsideruar thjesht si shpërfaqje e një vlere arkivore, por si shtim i lëndës shqipe që u ofrohet përdoruesve të sotëm.
Çmimi: 900 Lekë
titleToAlt
Shpesh thuhet se shqipes së sotme i është mpakur melodia; mirëpo veç këtij problemi estetik, ka rëndësi të kuptohet fakti se tëhuajësimi apo vrazhdësia kanë përcaktuar deri diku dhe refraktarizimin e mjeteve të shqipes letrare kundrejt çdo mjeti tjetër që nuk i nënshtrohet plotësisht sistemit normativ. Në këtë kontekst, ky fjalor është një visar i çmuar etnolinguistik. Në të renditen të ndara qartë e pastër nga hartuesi i tij urime të ndryshme, mallkime, pendime mbas mallkimit, fjalë fyese, njësi frazeologjike, proverba etj. Fjalori nuk do konsideruar thjesht si shpërfaqje e një vlere arkivore, por si shtim i lëndës shqipe që u ofrohet përdoruesve të sotëm.
Çmimi: 650 Lekë
titleToAlt
Ky është i pari botim brenda trojeve shqiptare i fjalorit më të hershëm të gjuhës shqipe që njihet deri sot. Botuar së pari më 1635 në Romë nga Propaganda Fide, Fjalor latinisht-shqip i Frang Bardhit u zbulua e u nxor në dritë nga Mario Roques në Paris, në vitin 1932. Dictionariumi është lexuar e rilexuar, por nga shumëkush është “neglizhuar” qëllimi i vërtetë i botimit të tij… i është mëshuar vetëm gjysmës së shqetësimit të Bardhit, atij lidhur me “ghiuhene tane, ghi po bdarete, e po bastardhohete…” Në fakt qëllimi kryesor i humanistit tonë ishte më tepër se kaq: Dictionariumi do të shërbente si mur mbajtës për truallin shqiptar, që ky të mos shkëputej prej korpusit europian, si rezultat i erozionit të fuqishëm shpirtëror që pushtimi osman po shkaktonte në shek. XVII.
Çmimi: 1500 Lekë
titleToAlt
Ky botim nxjerr në dritë për herë të parë rishkrimin që autori bëri në mërgim, në Niagara, në vitet e fundit të jetës së tij, të një fragmenti të një vepre madhore e të humbur të autorit. Siç dëshmojnë burimet dokumentare, Kruja, në krye të punëve të sektorit të Leksikografisë në Institutin e Studimeve Shqiptare, para vitit 1944 e pati përfunduar Fjaluerin e tij, i cili numëronte plot 12 vëllime, nga A te Zh. Sot për sot kjo vepër rezulton e humbur, me përjashtim të këtij Fjalueri të dy germave të para, A e B, të cilin Kruja e rindërtoi me kujtesë, por nuk mbërriti ta përfundonte. Botime Çabej e nxori në dritë në dhjetor 2008, me rastin e 50-vjetorit të vdekjes së autorit. Ky Fjaluer kritik është i vetmi në llojin e vet deri tani në leksikografinë shqiptare. I hartuar mjeshtërisht prej Mustafa Merlika-Krujës, të cilin Aleksandër Xhuvani e cilësonte si leksikografin më të madh tonin.
Çmimi: 700 Lekë
titleToAlt
Libri “Metoda letrare” i Profesor Agim Vincës është libri i parë në hapësirën shqiptare që merret me trajtimin e metodave letrare të shekullit XX, nga metoda klasike pozitiviste e deri te ato poststrukturaliste. Ky libër është një sintezë e teorive më kryesore të kësaj kohe. Autori i librit, në mes tjerash, synon t’u japë përgjigje pyetjeve të tilla, si: Ç’është letërsia? Cili është raporti i saj me botën, me autorin, lexuesin? Ç’është teksti letrar dhe si funksionon ai? Ç’është kodi, mesazhi, vlera, kuptimi, receptimi? Në ç’raport qëndron teksti letrar me tekstet tjera, letrare e joletrare, po edhe me normat dhe konvencat kulturore të një kohe? Si krijohet vepra letrare dhe si komunikon ajo nëpër kohë? Ku fillon dhe ku merr fund leximi? Ç’është “vizioni mbi botën” dhe si sendërtohet ai në veprat e shkrimtarëve të mëdhenj? A ka marrë fund njeriu dhe a ka filluar fundi i historisë? Pas Hyrjes, libri hapet me kapitullin “Mbi nocionin metodë dhe metodologji e studimit të letërsisë”, pastaj vazhdon me kapitujt: “Lansoni dhe metoda historiko-letrare”, “Metoda psikanalitike ose kritika dhe klinika”, “Formalizmi rus”, “Kritika e re anglo-amerikane (New Criticism)”, “Shkolla strukturale e Pragës”, “Kritika fenomenologjike”, “Metoda sociologjike dhe marksiste”, “Strukturalizmi dhe semiologjia” etj.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Fjalët e autorit: Në këtë libër kam marrë përsipër të sqaroj nëpërmjet motivimeve etimologjike të shumë fjalëve, që gjuhësia jonë zyrtare dhe gjuhëtarët më në zë të saj i kanë quajtur dhe i quajnë huazime në gjuhën shqipe, por gjykimi i tyre është i padrejtë dhe joshkencor përsa kohë ata në përcaktimet e tyre nuk mbështeten në parime shkencore të etimologjisë, duke qenë se mungon dhe një lëndë e veçantë si bazë teorike e studimit etimologjik me parime etimologjike të vendosura, të paraqitura, të diskutuara e të pranuara nga bota shkencore e gjuhësisë.
Çmimi: 700 Lekë
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania