titleToAlt
Çmimi: 1200 Lekë
titleToAlt
Trashëgimia Ortodokse në Shqipëri" është numri i parë i një gjerdani të veçantë botimesh që revista kulturore periodike "Art & Trashëgimi" ia kushton trashëgimisë kulturore dhe historike të komuniteteve fetare në vendin tonë. Ky botim u realizua falë bashkëpunimit të stafit të revistës "Art & Trashëgimi" me Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë dhe Shoqatën Shqiptare të Studimeve Bizantine. Emra të njohur në fushën e historisë, religjionit, arkitekturës, restaurimit, arkeologjisë, arteve të zbatuara, muzikologjisë, paleografisë dhe kodikologjisë, historisë së artit dhe letrave, si Kryepeshkopi Anastas, Hirësi Joan Pelushi, Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Kostantinos Giakoumis, Dhori Qiriazi, Lida Miraj, Shaban Sinani, Andi Rembeci, Skënder Muçaj, Sokol Çunga, Vladimir Myrtezai, etj. Kanë kontribuuar me penën e tyre, duke i ofruar lexuesit një botim të çmuar historik mbi trashëgiminë e Ortodoksisë në Shqipëri. "Art & Trashëgimi" është një botim dygjuhësh, në shqip dhe anglisht, që promovon trashëgiminë kulturore, historinë dhe artet e bukura në Shqipëri. Përmban informacione, artikuj historikë, analiza, reflektime si dhe ese të penave më të njohura të fushës. Anglisht: Art & heritage has just published “Orthodox Heritage of Albania”! This publication is an indispensable contribution aiming to first recognize and then preserve the history of the Christian heritage of Albania – a legacy of faith that can be traced back to antiquity and christian civilizations, which our modern world must protect with a passion and regard with respect, as it is part of the treasures that have made our identity. The archbishop Anastas, Joan Pelushi, Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Kostantinos Giakoumis, Dhori Qiriazi, Lida Miraj, Shaban Sinani, Andi Rembeci, Skënder Muçaj, Sokol Çunga, Vladimir Myrtezai, Elio Hobdari, Ylli Drishti etc. with their articles have contributed to an important publication on the orthodox heritage of Albania. It has been difficult to track the history of the Christian orthodox heritage in Albania in the context of various political, religious, geographical and cultural entanglements that the country has known, but through this publication we hope to introduce the public to the values and trajectory of the orthodoxy from its origins in Albania to now; how it came to be, how it spread and develop and how, for about a quarter of a century it secretly survived the communist regime. What about its renewal after the fall of communism? Art & Trashëgimi, is a bilingual publication, in Albanian and in English, is a historical and cultural magazine to promote the Albanian Cultural Heritage and Fine Arts. In the field of the publications, Art & Trashëgimi (Art & Heritage) is filling a gap for the promotion of historical and heritage sites of Albania.
Çmimi: 3000 Lekë
titleToAlt
Në botimin Art & Trashëgimi “Vlora, Nimfa e Mesdheut”, kushtuar qytetit të Vlorës do të gjeni pjesë të historisë mijëravjeçare të këtij qyteti, konceptuar si një dossier, ku përfshihet arti, kultura, tradita tregtaro – ekonomike, monumentet historike dhe ato të kultit, si dhe personalitetet dhe figurat e shquara që ka nxjerrë ky qytet. E konceptuar si një revistë dygjuhëshe, në shqip dhe anglisht, Art & Trashëgimi synon të promovojë historinë dhe kulturën e vendit tonë, për ta sjellë atë sa më pranë publikut vendas dhe të huaj. Vlora që na sjell ky botim, është ajo e shfaqjes së qytetit, e gjurmëve të para, e historisë së tij, nëpërmjet historive të personazheve që e bënë këtë qytet. Tek rrëmoj në librat e historisë për Vlorën, tek përshkoj shkrimet e Emin Rizës, Aleksandër Meksit, Neritan Cekës, Bardhosh Gaçes, Norvruz Bajramajt, Fatos Baxhakut, Nevila Nikës, Vasil Toles etj. Ky botim është një kontribut modest në ruajtjen e historisë dhe vlerave të Vlorës e që do të shërbejë si një udhërrëfyes për të gjithë ata që duan të rizbulojnë historinë e saj. Një moment i rëndësishëm në historinë e Vlorës është Deklarata e Pavarësisë, më 28 nëntor të vitit 1912, nga Ismail Qemali, që shënoi fundin e 500 viteve të sundimit Osman në Shqipëri. Pasuria e një portreti historiko – kulturore e artistike të një qyteti e bën një ndërrmarje të tillë tepër komplekse, por të arrirë. Anglisht The 5th edition of Art & Trashëgimi “Vlora the Nymph of Mediterranean” displays a portrait of Vlora, by bringing to the readers the lights and shadows of the city famous for the flag, its ancient age, the way it was built, its characteristic religious tolerance and coexistence, its surrounding histories and legends, its painting school, its musical traditions and distinguished dressing, its people and characters who made that city. The richness of the historic, cultural and artistic portrait of this city makes this endeavor a very complex, but a fi ne one as well. Vlora which this edition brings is the one of the appearance of the city, of the very first tracks, of its history through the stories of its characters who made this city. This edition presents a modest contribution in preserving Vlora’s history and values and would serve as a guide to all of them who would try to re-discover its history. Among the contributors you will find Aleksandër Meksi, Sulejman Dashi, Ardian Marashi, Emin Riza, Gjerak Karaiskaj, Valter Gjoni, Fatos Baxhaku, Suzana Varvarica Kuka, Elisabeth Gehrer, Ilda Mara, Neritan Ceka, Vasil Tole, etc. Art & Trashëgimi, is a bilingual publication, in Albanian and in English, is a historical and cultural magazine to promote the Albanian Cultural Heritage and Fine Arts. In the field of the publications, Art & Trashëgimi (Art & Heritage) is filling a gap for the promotion of historical and heritage sites of Albania.
Çmimi: 2000 Lekë
titleToAlt
Numri i tetë i periodikut Art & Trashëgimi i kushtohet qytetit historik të Prizrenit. Art & Trashëgimi ndërton një portret historiko-kulturor e artistik të Prizrenit, duke sjelle dritë-hijet e kryeqytetit historik, cilat janë origjinat e tij, lashtësia e tij, si u ndërtua ndërtua, roli që ka patur ai që nga lashtësia si udhëkryq tregtar midis lindjes dhe perëndimit, zhvillimin që mori qyteti nën ombrellën e perandorive të ndryshme, si u bë qendër kulturore, ekonomike dhe diplomatike. Prizreni, mund të konsiderohet si një Kostandinopojë e dytë, aty ku jetojnë ndër shekuj komunitetet e ndryshme fetare, minoritetet megjithë luftrat e përgjakura që ka njohur historia e tij. Ky botim është një ftesë për të kuptuar dritëhijet ndër shekuj të këtij muzeu në qiell të hapur, aty ku e kaluarta takon të ardhmen. Tek Art & Trashëgimi, “Prizreni, Perla e Ballkanit” do te gjeni artikuj e studime të shumë personaliteteve të njohur të fushës së artit, kulturës, letrave, historise, si Shkëlzen Maliqi, Parim Kosva, Kaltrina Thaçi, Emin Riza, Jusuf Gibo, Prof. Dr. Nevila Nika, Zef Mirdita, Musa Ramadani, Bekim Fehmiu, Prof. Dr. Afërdita Onuzi, Samir Karahoda, Rovena Vata, Doris Pack, Suzana Varvarica Kuka, Prof. Dr. Dritan Egro, Kaltrina Thaçi, Ilda Mara, etj. E konceptuar si një revistë dygjuhëshe, në shqip dhe anglisht, Art & Trashëgimi synon të promovojë historinë dhe kulturën e vendit tonë, për ta sjellë atë sa më pranë publikut vendas dhe të huaj. Anglisht The 8th edition of Art & Trashëgimi “Prizreni, The Jewel of Balkans” is an attempt to draft a historical, cultural and artistic portrait of the city Prizren, an outline of the historical capital, including its origins, its antiquity, how it was built, the role it has had since ancient times as the crossroads between east and west, the evolution of the city as it passed under the umbrella of various empires, as it became a cultural, economic and diplomatic center. Prizren can be considered as a second Constantinople, where the various religious communities, the minorities, have lived throughout the centuries, despite the bloody wars it has endured. This publication is an invitation to understand the play of light and shadow, throughout the centuries, over this open sky museum, where the past belongs to the future. Among the contributors you will Shkëlzen Maliqi, Parim Kosva, Kaltrina Thaçi, Emin Riza, Jusuf Gibo, Prof. Dr. Nevila Nika, Zef Mirdita, Musa Ramadani, Bekim Fehmiu, Prof. Dr. Afërdita Onuzi, Samir Karahoda, Rovena Vata, Doris Pack, Suzana Varvarica Kuka, Prof. Dr. Dritan Egro, Kaltrina Thaçi, Ilda Mara, etc. Art & Trashëgimi, is a bilingual publication, in Albanian and in English, is a historical and cultural magazine to promote the Albanian Cultural Heritage and Fine Arts. In the field of the publications, Art & Trashëgimi (Art & Heritage) is filling a gap for the promotion of historical and heritage sites.
Çmimi: 3000 Lekë
titleToAlt
Ky punim trajton vetem arkitekruren e xhamive dhe perbehet prej hyrjes dhe kater kreresh. Kreu i pare, "Rrethanat historike (shek. XIV-XIX) dhe arkitektura e xhamive", jep nje tablo historike te vendit ne kete periudhe, shkallezimin ne kohe te vendosjes se pushtimit osman dhe te administrates pushtuese, rezistencen e shqiptareve ne shek. XV, procesin e islamizimit, ne fillim te feudaleve vendas dhe pastaj shtrirjen e tij ne popullsine e qyteteve dhe me tej te fshatrave, fillimin e rimekembjes ekonomike dhe dukurine e ndertimit te faltoreve te kultit mysliman. Ne kreun e dyte, "Xhamite me salle te mbuluar me kupole", ne rend kronologjik parashtrohen xhamite e studiuara prej nesh dhe prej studiuesve te tjere shqiptare, mjaft nga te cilat u shemben dhunshem ne vitit 1967, por per te cilat ishte bere, nderkohe, studimi dhe dokumentimi, ndonese ne mjaft raste vetem fillestar. Per secilin monument jepet arkitektura, te dhenat historike, datimi, krahasimet me xhami te tjera. Ne kreun e trete, "Xhamite me salle te mbuluar me çati druri", paraqiten ndertimet e ketij tipi, mjaft te perhapura ne Shqiperi, jo vetem si ndertime modeste e te permasave te vogla, por dhe me vlera arkitekturore. Edhe ne kete shtjellim, ato paraqiten ne rend kronologjik, te studiuara si ndertim, vlera, krahasimi me xhami te tjera brenda vendit dhe te arealit ballkanik, si dhe datimi. Kreu i katert, "Karakteristika te pergjithshme te arkitektures se xhamive te Shqiperise, eshte nje sprove mbeshtetur dhe ne klasifikimet e kolegeve tane, per nje veshtrim te perbashket te ndertimeve te kesaj gjinie ne territorin e Republikes se Shqiperise. Ne te jepen gjykime per ndertimin, shtrirjen, nivelin, zhvillimin ne kohe te kesaj gjinie te arkitektures islamike, vendin e saj ne ndertimet bashkekohore, lidhjet me gjinite e tjera te arkitektures, elemente te veçante te formes dhe zbukurimorja, teknika e ndertimit dhe vendi i saj ne teresine e ndertimeve te Perandorise.
Çmimi: 3500 Lekë
titleToAlt
Në vëllimin e parë janë paraqitur veshjet popullore të shtatë rretheve (sipas ndarjes administrative e pranishme më 1990 e më parë): Sarandë,Delvinë,Gjirokastër ,Tepelenë,Vlorë,Berat,Fier,Mallakastër dhe Lushnje.
Çmimi: 5000 Lekë
titleToAlt
Vëllimi i dytë Veshje Popullore Shqiptare paraqet veshjet e rretheve :Përmet,Kolonjë,Korçë bërë nga Abaz Dojaka,Skraparë,Gramsh,Pogradec,bërë nga Yllka Selimi dhe Librazhdi nga Mark Tirta.
Çmimi: 5000 Lekë
titleToAlt
Çmimi: 6000 Lekë
titleToAlt
Çmimi: 1200 Lekë
titleToAlt
Parisi është qyteti i ëndrrave. Kushdo që arrin të realizojë ëndrrën e vet për të shkuar në Paris, me siguri do të bjerë në dashuri me këtë qytet dhe kur të kthehet në vendin e tij me siguri do të dëshirojë që te ëndërrojë të rikthehet edhe një herë atje, që si një bohem i dashuruar marrëzisht të endet në çdo cep te Parisit, sepse per këdo që e ka vizituar Parisin, ky qytet është bëre me siguri dashuria e tij... Katedralja Notre Dame i tërheq njerëzit me atë forcë verbuese sic tërhiqen fluturat prej shkëlqimit të dritës së llampës, duke iu vërtitur asaj rretheqark. Edhe të verbërit e dallojnë shkëlqimin dhe madhështinë e Notre Dame. Ajo është një mrekulli e elegancës, e guximit, e madhështisë, e thjeshtësisë. Është, ndërkohë, një mbushullim i jetës, një begati e saj, mbushullim dritash, i portreteve të thjeshta, prekëse, solemne, një qytet i gurtë i populluar nga demonë dhe nga përbindësha, nga qënie përrallore, iluzive dhe utopike... Venecia - qyteti i dashurise. Kush nuk do të donte ta shijonte dhe përjetonte atë! Qyteti i njohur si "arena" më romantike e dashurive të medha, tepër pasionante, si dhe e dashnoreve të famshëm, të gjitha këto të përfshira imtësisht tek Kupidi, Erosi i latinëve. Romantizëm dhe erotizëm, dashuri e shenjtë apo dashuri shekullore. Cili qytet tjetër në botë, veç Venecias, do simbolizohej dhe mishërohej aq ngushtësisht me dashurinë dhe magjinë e saj ?...
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Mahnitshëm, ne këto komedi, si tek askush tjetër, do ta ndeshim këtë realitet: përmbysjen dhe vdekjen, megjithëse prirja është antiteza e tyre: jeta dhe hareja, lëvizjet, personazhe nga me interesantët, sa shqiptarë, po aq edhe ballkanikë, humori i gjallë, befasitë, intriga, pabesitë, gjuha e përditshme, koha, parandjenjat, zezona, sidomos te komeditë tragjike, që besojmë se autori i tyre me to solli një risi, që meriton të njihet dhe të rivleresohet. Të gjitha së bashku ndërtojnë një epokë, por edhe këmbimin e rëndë të epokave, rënien dhe dekadencën dhe acarin që po vinte aq shpejt, egërsimin e një shoqërie të re, por gjithsesi dhënë nëpërmjet humorit si në komedi, me të qeshurat me gjithë shpirt, gjithnjë e me dëshpëruese deri në absurd dhe qmenduri, por që nëfund tëfundit janë dhe mbeten një sfide e madhe kundër së keqes. Me këtë botim,jo vetëm që sjellim menjëherë 7 komedi të vërteta të një autori të vërtetë, sa origjinal, po aq dhe i arrirë artistikisht, që me të drejtë i duhet dhënë vendi i mohuar dhe koha, se ai krijoi kohë, por ne shtojmë kështu të qeshurat e një populli, tamam dhuratë qiellore dhe pasurojmë, si me një "deus ex machina ", gjithë dramaturgjinë shqiptarë.
Çmimi: 500 Lekë
titleToAlt
Pak minuta dialog mes ish së dashures (Albulena Kryeziu) dhe Andreas (Agron Shala) mjaftojnë për të kuptuar se ky i fundit është një zyrtar i lartë shteti. Posti i ministrit është caku i tij i radhës. Andrea është një burrë i ngufatur nga ambiciet, që e kanë cuar aq larg sa ta projektojë ngritjen e tij në detyrë, duke shfrytëzuar trupin e gruas së vet. Ana (Teuta Krasniqi) është shndërruar në dorën e djathtë të shefit ë tij. Mbi këtë rrëfim nis të ndërtohet drama psikologjike që në esencë shpërfaq luftën midis politikës e dashurisë, ndërgjegjes dhe ambicies. Një skenografi e thjeshtë në skenën e vogël të Teatrit Kombëtar të Kosovës shërben si arene në të cilën Andrea është një burrë midis dy grash. Ana dhe ish e dashura e tij që vjen në formë surrealiste e tërheqin atë drejt gjërave të ndryshme. Përderisa ish e dashura e luan rolin e ndërgjegjes dhe mundohet ta binde të kthehet në rrugë të drejtë, Ana e motivon të shkelë mbi etikën e moralin per t'u bëre ministër.
Çmimi: 400 Lekë
titleToAlt
Çmimi: 800 Lekë
titleToAlt
Çmimi: 800 Lekë
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania