titleToAlt
“Kurba J u mundëson politikbërësve dhe strategëve të biznesit, nje set mjetesh novatore që i ndihmon të kuptojnë riskun politik në shoqëritë ku ndryshimi është i shpejtë, mjete të cilat integrojnë pikëpamjet politike, ekonomike dhe ato të sigurisë, në mënyra të reja e krijuese" - Francis Fukuyama, autor i librave The End of History and the Last Man "lan Bremmer ka krijuar një mënyrë të zgjuar e origjinale për të menduar se si shtetet zhvillohen. Kurba J shkon në thelb dinamikës së ndryshimit që po prek zona të tëra të botës.” Fareed Zakaria, autor i librit The Future of Freedom "Bremmer argumenton bindshëm se diplomacia e zgjuar amerikane, duke shfrytëzuar forcat e globalizimit, mund t'i nxisë shoqëritë e mbyllura qe të hapen pa u rrënuar. Në kohën e duhur, i thelle, e i shkruar me entuziazëm dhe qartësi, kjo është një punë mbresëlenëse analizuese dhe udhëzuese" -Strobe Talbott, president i Institutit Brookings, ish-zëvendës sekretar i shtetit
Çmimi: 1500 Lekë
titleToAlt
Findi i tregut të lirë detajon fenomenin gjithnjë e në rritje të kapitalizmit shtetëror, një sistem në të cilin qeveritë kontrollojnë ekonomitë lokale përmes zotërimit të kompanive që dominojnë tregun dhe rezervave të mëdha të kapitalit me tepri, duke i shfrytëzuar kështu për përfitime politike. Ky trend është një kërcënim për avantazhin e Amerikës dhe për sjelljen e tregjeve të lira në çdo vend. Ian Bremmer, një ekspert mbi udhëkryqin midis ekonomisë dhe politikës, ka ndjekur rritjen e firmave shtetërore në Kinë, Rusi, shtetet Arabe të Gjirit Persik, Iran, Venezuelë dhe në shtete të tjera. Ai demonstron sfidën gjithnjë e më të vështirë që kapitalizmi shtetëror do të paraqesë për të gjithë ekonominë globale. Ndër pyetjet që trajtohen: A jemi në pragun e një lloji të ri të Luftës së Ftohtë, e cila i vendos sistemet konkurrente ekonomike në një betejë për mbizotërim? A mund të konkurrojnë shtetet me treg të lirë, me fuqitë kapitaliste shtetërore, për sa u përket marrëdhënieve me shtete që kanë elemente të të dy sistemeve - si për shembull India, Brazili dhe Meksika? A ka jetëgjatësi kapitalizmi shtetëror? Kjo guidë për trendin pasardhës madhor të ekonomisë globale përfshin njohuri të dobishme për investuesit, udhëheqësit e bizneseve, politikbërësit dhe për këdo që kërkon të kuptojë ndryshimet e rëndësishme që po ndodhin në politikën ndërkombëtare dhe në ekonominë globale.
Çmimi: 1200 Lekë
titleToAlt
Autorët e mirënjohur në fushën e praktikës bankare dhe sidomos të asaj mikrofinanciare, prezantojnë një përmbledhje të koncentruar e të re të teknikes së huadhënies që përbën një nga pjesët e para kryesore të Bankingut. I dizenjuar posaçërisht për komponentin e "Biznesit Bankar" ky libër ofron një prezantim të përshtatshëm për ata studentë të fakultetit ekonomik dhe veçanërisht të degëve financë-bankë të cilët pretendojnë që të fillojnë një karrierë në fushën bankare. Po kështu ky libër është një manual praktik për bankierët dhe oficerët apo analistët e kredisë në institucionet financiare jobanka e ato mikrofinanciare.Të gjitha temat kryesore - duke filluar nga fushat tradicionale siç është historia bankare dhe njohuritë mbi paranë, kredinë, tregjet e kredisë, matematikën financiare të parasë dhe interesit, përzgjedhjen e klientelës, analizën financiare dhe të tregut, parimet dhe proceset e analizës së kredive me probleme, krizën financiare gjatë zhvillimeve të fundit, dhe rritja e konkurencës nga institucionet e tjera financiare si dhe parimet bazë të Bazel 2- trajtohen në një mënyrë aktive dhe pa përdorur zhargon. Ekzistojnë pyetje vetë-testuese në fund të kapitujve dhe ushtrime praktike, të cilat e bëjnë librin një manual sa praktik aq dhe të lehtë për tu perceptuar nga lexuesi.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Ky libër i shumëpritur i Robert Gilpin-it përmbledh përpunimin e mëtejshëm të ideve të librit të tij të mëparshëm Ekonomia Politike e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, një punim klasik ky në fushën e ekonomisë politike ndërkombëtare, që vazhdon të mbajë të mbërthyer vëmendjen e studiuesve, e punonjësve kërkimor-shkencorë dhe të atyre që bëjnë politikat shtetërore. Ekonomia dhe sistemi politik botëror kanë ndryshuar në mënyrë dramatike që prej vitit 1987 kur u publikua ai libër. Përfundimi i Luftës së Ftohtë ka çliruar dhe ka hedhur në veprim forca të reja ekonomike e politike, në kohën kur janë shfaqur dhe dukuri të reja të rajonalizmit. Fuqia e kompjuterit po bëhet përherë e më shumë një nxitje e madhe e zhvillimit të ekonomisë botërore, ndërsa zhvillimet teknologjike kanë ndryshuar dhe po ndryshojnë dita-ditës çdo aspekt të marrëdhënieve ekonomike ndërkombëtare. Libri i ri i Gilpin-it Ekonomia Politike Globale, merr në analizë të gjitha këto zhvillime. Duke pasqyruar përvojën e një specialisti që ia ka kushtuar jetën e vet këtij profesioni, libri u ofron lexuesve një punim kërkimor mjeshtëror mbi qasjet e përdorura deri tani për kuptimin dhe shpjegimin e marrëdhënieve ekonomike ndërkombëtare, si dhe të problemeve me të cilën po ballafaqohet sot ekonomia botërore.
Çmimi: 1200 Lekë
titleToAlt
Libri Tregjet Financiare...", frut i bashkëpunimit të ekonomistëve të brezave të ndryshëm, ku gërshetohet eksperienca akademike me kontributin konkret në krijimin e funksionimin praktik të tregjeve financiare, paraqet kompleksitetin e mekanizmit, të instrumenteve të të gjitha tregjeve financiare, në praktikën e vendeve të zhvilluara dhe të Shqipërisë, pavarësisht nga shkalla e zhvillimit të tyre.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Ata, të cilët janë të lidhur fuqimisht me atë që unë do ta quaja "teoria klasike", do të enden sipas parashikimeve të mia, ndërmjet një besimi që unë jam plotësisht i gabuar dhe i një besimi që unë po nuk po them asgjë të re. I ngelet të tjerëve ta përcaktojnë nëse njëra nga këto apo një alternative e tretë është e drejtë. Pasazhet e mia debatuese synojnë në dhënien e një materiali për një përgjigje dhe, më duhet t'u kërkojë të falur, nëse në rrjedhën e dallimeve rigoroze e të rrepta debati im në vetvete është tepër i brishtë. Unë jam skllav i bindjes që, për shumë vite teoritë, që unë tani sulmoj, kanë edhe pikat e tyre të forta. Një ekonomi monetare, siç do ta shikojmë, është esencialisht një ekonomi, në të cilën pikëpamjet e ndryshueshme për të ardhmen janë në gjendje ta influencojnë sasinë e punësimit, dhe jo thjesht drejtimin e tij. Por metoda jonë e analizës së sjelljes ekonomike të së tashmes, nën ndikimin e ideve ndryshuese për të ardhmen, është një metodë që varet mbi ndërveprimin e kërkesës dhe ofertës; në këtë mënyrë, e lidhur tërësisht me teorinë fondamentale të vlerës. Kështu, ne jemi të orientuar drejt një teorie më të përgjithshme, e cila ngërthen teorinë klasike me atë me të cilën ne jemi familjarizuar si një rast i veçantë. Përbërja e këtij libri ka qenë për autorin një betejë e gjatë e arratisjes nga metodat zakonore të mendimit dhe të shprehjes. Idetë që janë shprehur këtu, në mënyrë të palodhur, janë tejet të qarta e të thjeshta. Vështirësia qëndron jo në idetë e reja, por në largimin nga të vjetrat, të cilat ngrenë fole në çdo qoshe të mendjes tonë.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Financa e ndërmarrjes fokusohet në vendimmarrjet financiare që përbëjnë vendimet më të rëndësishme strategjike të biznesit. Teksti paraqet koncepte të përmbledhura financiare të ndërtuara në PowerPoint dhe të shoqëruara sipas rastit me shembuj të zgjidhur ose të dhëna statistikore. I konceptuar si një tekst për të mbajtur shënime, ai i krijon mundësinë studentit të shtojë komente, interpretime ose pyetje për zgjidhje në auiditor ose gjatë studimit të pavarur.
Çmimi: 800 Lekë
titleToAlt
Diplomati, autori, kritiku dhe gazetari britanik, Sër Harold Nikolson (1886-1968), njihet gjerësisht si një autoritet mbi procedurën dhe problemet diplomatike. Mes veprave të tij të shumta janë tre vëllimet Diares and Letters, kronikat e tij mbi jetën politike dhe shoqërore britanike të mesit të shekullit të njëzetë. Disa nga veprat e tij të tjera janë: The English Sense of Humour; King George V, His life and region dhe The age of reason.
Çmimi: 1200 Lekë
titleToAlt
Në këndvështrimin e Levitt-it, ekonomia është një shkencë e cila na jep mjete të shkëlqyera për të gjetur përgjigje, por me një mangësi të thellë pyetjesh interesante. Dhuntia e tij më e veçantë është aftësia për të bërë pyetje. Për shembull: Nëse shpërndarësit e drogës fitokan aq shumë para, pse atëherë ende jetojnë me mamatë? A është më e rrezikshme një armë zjarri apo një pishinë? Cila ishte arsyeja e vërtetë e rënies së kriminalitetit gjatë dhjetëvjeçarit të fundit? A përpiqen agjentët e shitjes së pasurive të paluajtshme me mish e me shpirt për të mirën e klientit? Pse prindërit me ngjyrë u vënë fëmijëve emra që mund t'ua pengojnë përparimin në karrierë? A mashtrojnë mësuesit e shkollave për të kapur standarde të larta në provime? A është i korruptuar sporti i mundjes Sumo? Shumë njerëz - përfshirë edhe një numër të madh kolegësh të tij - mund të mos e klasifikojnë veprën e Levitt-it si ekonomi e mirëfilltë. Ai ka arritur ta thjeshtojë këtë shkencë të ngatërruar në qëllimin e saj thelbësor: të shpjegojë se si njerëzit arrijnë atë që duan. Ndryshe nga shumica e akademikëve, ai nuk ka frikë të mbështetet në vëzhgimet e nxitura nga kureshtja vetjake. Po ashtu ai nuk ka frikë nga tregimet dhe historitë gazmore (edhe pse u trembet përllogaritjeve matematike). Ai vë në plan të parë intuitën. Gërmon në një grumbull të dhënash dhe nxjerr që andej një histori që s'ia kishte zënë syri askujt. Ai gjen një mënyrë për të matur dukuri që ekonomistë veteranë i kishin shpallur si të papërcaktushme. Interesi i tij kryesor, edhe pse ai thotë se kurrë nuk është marrë vetë me to - është mashtrimi, korrupsioni dhe krimi.
Çmimi: 1200 Lekë
titleToAlt
Suksesi ose dështimi i biznesit tuaj varet nga suksesi ose dështimi i përpjekjeve që do të bëni në marketing. Nëse do të jeni në gjendje të identifikoni dëshirat, nevojat dhe aftësitë paguese të klientëve tuaj – dhe t’ua plotësoni ato – ju do të arrini rezultate të jashtzakonshme. Ky libër udhëzues i pazëvendësueshëm përmban 21 ide të fuqishme, të cilat mund t’i përdorni për përmirësimin e menjëhershëm të rezultateve tuaja strategjike të marketingut.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Marketingu 3.0, shkon përtej mesazheve të klientëve, duke përfshirë mënyrat sesi i përcakton dhe i mishëron vlerat e saja një kompani për një shumëllojshmëri riskuesish. Libri jep fakte mbi rolin ndikues të brandit në çështje të tilla si, varfëria, ndryshimet social-kulturore dhe jetëgjatësia mjedisore. Po kështu, libri i përshkruan sesi ndikojnë tregjet e prirura ndaj vlerave te punonjësit, te kanalet partnere dhe tek aksionerët. Klientët janë më të vetëdijshëm, më aktivë dhe më të fuqishëm se kurrë më parë. Marketingu 3.0, tregon sesi ta shfaqni qëndrimin tuaj ndaj këtij komuniteti global e të ndërlidhur, duke ju dhënë në duar këtë libër të pakrahasueshëm, si udhëzues për të dalë fitimtarë në këtë epokë të re të marketingut.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Libri "Kombi që u lind" me autorë Dan Senor dhe Saul Singer është një dritare e mrekullueshme për të parë në brendësi, dhe kuptuar në thelbin e saj, pikërisht këtë mrekulli ekonomike, që i ka rrënjët tek inovacioni, teknologjitë e reja dhe start – up, këtë karakteristikë specifike speciale të një populli mjaft inovativ e largpamës në modelin dhe instrumentet e tij të preferuara të zhvillimit. Siç e nënvizojnë vetë autorët, "ky libër është pjesërisht shpjegim, pjesërisht argumentim dhe pjesërisht rrëfim" për historinë, kulturën dhe efektet e mrekullueshme të start – up nation, siç ka filluar të quhet rëndom Izraeli. Lexuesi shqiptar do të zbulojë në faqet e këtij libri një Izrael dhe një kulturë e mentalitet inovativ, shkencor e zhvillues që ndoshta nuk e ka menduar dhe imagjinuar kurrë. Do të gjejë një shembull perfekt dhe një frymëzim që na duhet aq shumë të gjithëve.
Çmimi: 900 Lekë
titleToAlt
Përballë krizës globale të kapitalizmit, shohim tashmë FMN, qeveritë ose ekonomistët e shquar të djegin atë që e kanë adhuruar - tregun - dhe të rehabilitojnë shtetin që dikur e përbaltnin. Po jetojmë në fakt fillimin e një "çmondializimi". Historia, politika dhc kombet rifitojnë të drejtat e tyre me kthimin e shteteve që dikur quheshin të pafuqishme dhc zmbrapsjen e tregjeve që i pretendonin si universale. Kjo Iëvizje zgjon frika të vjetra. Po sikur ky çmondializim të paralajmëronte kthimin në kohën e luftërave? Këto frika janë veçse faqja tjetër e një gënjeshtrë që u përhap nga padituria dhe interesi. Jo, mondializimi nuk ishte, nuk ka qenë kurrë "i suksesshëm". Miti i "tregtisë së butë" që zëvendësoi konfliktet luftarake u përhap aq shumë sa s'kish si të mos lintr disa gjurmë... Por, në të vërtetë, s'është veçse një mit. Fuqitë sunduese e kanë përdorur vazhdimisht forcën e tyre për të hapur tregje dhc për të modifikuar kushtet e shkëmbimit sipas interesave të tyre. Në këtë fetishizëm të mondializimit ka pasur shumë Ilogari dhe gënjeshtra. Pra, duhet bërë bilanci i vërtetë i këtij mondializimi, i konrributeve dhe dëmeve të tij, për të menduar fuqishëm për fazën e radhës që ka nisur.Ky libër propozon pikërisht rrugët e një çmondializimi të menduar dhe të rregulluar përmes një organizimi të ri të tregtisë dhe të marrëdhënieve financiare ndërkombëtare.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Një Europë ndryshe. Si rrjedhojë e nevojës së ngutshme për t i dhënë një kthesë rrënjësore projektit të ndërtimit europian dhe politikave të Bashkimit, zë fill dhe zhvillohet një propozim konkret për një Europë që të shkojë, më në fund, përtej masave shtrënguese. Një Europë më demokratike dhe sociale, e mbështetur te puna, inovacioni dhe rritja e qëndrueshme, e aftë ta fitojë sërish rolin e saj në skenarin ndërkombëtar. Përkundrejt rrezikut të përparimit të forcave antieuropiane dhe lëvizjeve populiste, libri tregon një rrugë të mundshme drejt një Europe që të niset sërish nga vlerat themeluese dhe që, e vetëdijshme për unicitetin dhe potencialin e saj, të përfaqësojë sërish një shpresë për brezat e rinj. Është një nxitje zemërdhënëse që progresistët të përballojnë çështjet më thelbësore që na presin, të frymëzuar nga europianizmi i përtërirë me vështrimin drejt së ardhmes.
Çmimi: 700 Lekë
titleToAlt
Është një fakt i thjeshtë dhe thellësisht i rëndësishëm se praktika e menaxhimit ka nevojë të rishikohet po aq sa edhe ekonomia dhe sistemi ynë financiar në përgjithësi.  Kaotika është një fillim i mbarë i këtij procesi rishikimi sidomos për theksin që ajo vë mbi ngjizjen në thelb të qëndrueshmërisë së organizatave. Askush më mirë se Philip Kotler nuk mund të na e japë forcën e shtytjes, e cila na duhet patjetër për t u ngritur lart.-Tom Peters, bashkautor "Në kërkim të ekselencës". Një libër pa precedentë -për kohë pa precedentë. Duhet të kthehet në lexim të detyrueshëm për çdo menaxher në botën e sotme kaotike.- Marshall Goldsmith, autor i  "Çka ju solli deri këtu, s'ju çon dot më larg" dhe i  "A jeni gati për trashëgiminë?" Kotler dhe Caslione kanë drejtimin perfekt të kohës. Kaotika na sjell njohuri të thella mbi normalitetin tonë të ri të turbullirave dhe të pasigurisë të cilën shumica e kompanive nuk është e përgatitur ta përballojë.  Kaotika është një manual i shkëlqyer strategjik për drejtuesit e biznesit dhe për organizatat e tyre për të përballuar dhe tejkaluar çdo krizë në të tashmen, si dhe kur ato të vijnë gjatë  "Epokës së Turbullirës" .- Ferdinando  Nani Falco Becalli, President dhe Shef Ekzekutiv, GE International. Në kohë turbullire dhe rrezikshmërie është thelbësore të kërkohen mënyra të reja mendimi për t'iu qasur çështjeve tepër të rënda me të cilat ndeshen drejtuesit e biznesit.Kaotika na siguron një analizë bindëse të problemeve dhe programin e duhur, për të lundruar përmes një mjedisi biznesi gjithnjë e më të rrezikshëm dhe të paparashikueshëm.- John Hanh, Drejtor Menaxhimi, Providence Equity. Kur terri pushton qiellin, yjet më të ndritshëm shkëlqejnë më fort. Në botën e korporatave shkëlqejnë ata që kanë përqendrim strategjik dhe jo ata që reagojnë instinktivisht me ulje të përgjithshme të kostove. Philip Kotler është ylli ynë më i ndritshëm në qiellin e zymtë të marketingut. Së bashku me strategun John Caslione, ai ka shkruar këtë libër të vlefshëm, shumë praktik për ta drejtuar biznesin përmes këtyre kohëve të turbullta. Blijeni! Lexojeni! Veproni!- Emeritus Professor malcolm McDonald, Shkolla e Menaxhimit, Universiteti i Cranfield, Mbretëria e bashkuar, autor i "Krijimi i një kompanie për klientët" . Do të ketë fitimtarë dhe humbës që do të dalin nga kjo epokë trazirash.  Kaotika na e siguron kuadrin e duhur për t u përballur me trazirat dhe për të mbizotëruar në konkursin e hapur për mbijetesë.- George Day, Profesor Marketingu. Shkolla Wharton, Universiteti i Pensilvanisë.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Në këtë terren gjithnjë në rrëshqitje e rrokullisje drejt greminës së Revolucionit Ekonomik të  Tregjeve të Lira të Milton Fridmanit, Alternativa Historike e Naomi Klein na paraqitet si një kundërshti e atij miti të krijuar, realizuar nëpërmjet një lëvizjeje triumfuese madhështore dhe paqësore. Që nga Kili i vitit 1973 e deri në Irak, madje edhe më gjerë, Klein na tregon sesi doktrina e Fridmanit dhe e pasuesve të tij ka shkaktuar goditje shokuese të tmerrshme, të shoqëruara me violenca, me qëllim implementimin e politikave të tyre radikale. Ka qenë tejet i saktë John Grey në shkrimin e tij në  The Guardian , kur ka konkluduar: Kemi shumë pak libra të tillë, që na ndihmojnë për të kuptuar kohërat e shkuara dhe të tashmen. Doktrina Shok është njëri nga këto libra të pakët.Një stil i frikshëm dhe një ndërthurje brilante...Klein na shfaqet më së miri si një mjeshtër i madh i narrativës së kohës sonë .William S. KOWINSKI,  San Francisco Chronicle
Çmimi: 1500 Lekë
titleToAlt
Ky liber flet per shkaqet dhe te fshehtat e rrezimit te Bankes gjigande Lehman Brothers me 2008
Çmimi: 1099 Lekë
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania