titleToAlt
•Fjalori ideal për njohësit e anglishtes, studentët dhe lexuesin e gjerë • Rreth 60 000 fjalë, mbi 110 000 kuptime dhe 20 000 shprehje e idioma. • Fjalor i plotë dhe modern për anglishten dhe shqipen. • Shumë i pasur me shembuj e idioma. • Shtjellim i gjerë i fjalëve bazë të gjuhës • I pasur në pasqyrimin e foljeve me parafjalë të gjuhës angleze • Trajton terma shkencore nga të gjitha fushat e dijes. • Sistem shqiptimi shumë i përshtatshëm për lexuesin shqiptar • Fjalor i kohës dhe i lehtë në përdorim.
Çmimi: 2500 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ju ofron: • Anglishte dhe shqipe moderne • Fjalët dhe termat më të përdorshme • Një numër të madh kuptimesh të fjalëve • Thjeshtësi në përdorim • Ndihmesë përkthimi kudo dhe në çdo kohë.
Çmimi: 490 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ju ofron: - Me 45 000 fjalë - Rreth 200 000 ilustrime,shembuj idioma e proverba - Udhëzime gramatikore dhe shënime ndihmëse - Barazvlerësa dhe përkthime të të sakta etj
Çmimi: 2500 Lekë
titleToAlt
Një fjalor i ri anglisht-shqip që ju ofron: • anglishte dhe shqipe moderne; • fjalët dhe termat më të përdorshme; • thjeshtësi në përdorim; • ndihmë për të komunikuar në çdo kohë e kudo; • lehtësi për ta pasur me vete kudo.
Çmimi: 350 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor është krijuar për të thjeshtëzuar komunikimin e përditshëm midis anglishtfolësve dhe shqiptarëve gjithashtu. Ai përmban rreth 20.000 fjalë anglishte dhe shqipe moderne, fjalë dhe terma më të përdorshme, një numër të madh kuptimesh të fjalëve, etj. Fjalori është i thjeshtë në përdorim dhe ofron ndihmesë përkthimi në çdo kohë.
Çmimi: 600 Lekë
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania