Buy this product
1000 Lekë

Kredia ( Published by: Geer in 2013 )


Autorët e mirënjohur në fushën e praktikës bankare dhe sidomos të asaj mikrofinanciare, prezantojnë një përmbledhje të koncentruar e të re të teknikes së huadhënies që përbën një nga pjesët e para kryesore të Bankingut. I dizenjuar posaçërisht për komponentin e "Biznesit Bankar" ky libër ofron një prezantim të përshtatshëm për ata studentë të fakultetit ekonomik dhe veçanërisht të degëve financë-bankë të cilët pretendojnë që të fillojnë një karrierë në fushën bankare. Po kështu ky libër është një manual praktik për bankierët dhe oficerët apo analistët e kredisë në institucionet financiare jobanka e ato mikrofinanciare.Të gjitha temat kryesore - duke filluar nga fushat tradicionale siç është historia bankare dhe njohuritë mbi paranë, kredinë, tregjet e kredisë, matematikën financiare të parasë dhe interesit, përzgjedhjen e klientelës, analizën financiare dhe të tregut, parimet dhe proceset e analizës së kredive me probleme, krizën financiare gjatë zhvillimeve të fundit, dhe rritja e konkurencës nga institucionet e tjera financiare si dhe parimet bazë të Bazel 2- trajtohen në një mënyrë aktive dhe pa përdorur zhargon. Ekzistojnë pyetje vetë-testuese në fund të kapitujve dhe ushtrime praktike, të cilat e bëjnë librin një manual sa praktik aq dhe të lehtë për tu perceptuar nga lexuesi.

Price: 1000 Lekë
Buy this product
1000 Lekë

Product Details

  • Publisher: Geer (2013)
  • Published in: 2013
  • Language: Albanian
  • ISBN-13: 978 9928 07 181 1
  • Format: Paperback
  • Page nr.: 420
  • Book dimensions: 170 x 248 x 23 mm
All rights reserved. © 2015 Library Albania