Buy this product
950 Lekë

Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë ( Published by: EDFA in 2010 )

Author:  Bahri Beci

Kjo vepër mbështetet dhe merr parasysh rezultatet e arritura deri tani nga gjuhësia shqiptare, ajo niset prej tyre po merr parasysh edhe arritjet e gjuhësisë së sotme në këtë fushë. Libri u drejtohet të gjithëve, sepse të gjithë kemi nvojë ta përmirësojmë gjuhën tonë të folur e të shkruar, u drejtohet nxënësve të niveleve të ndryshme të shkollimit, prindërve që duan të ndihmojnë fëmijtë e tyre, mësuesvetë cilët do të gjejnë këtu përgjigje të shpejta për problemet që lidhen me zbatimin e programit mësimor po edhe studentëve që duan të knë në një vepër tërësinë e nocioneve që lidhen me strukturën fonetiko-gramatikore.

Price: 950 Lekë
Buy this product
950 Lekë

Product Details

  • Publisher: EDFA (2010)
  • Published in: 2010
  • Language: Albanian
  • ISBN-10: 99927-867-7-9
  • Format: Paperback
  • Page nr.: 256
  • Book dimensions: 171 x 232 x 13 mm

More About the Author

Bahri Beci -

Bahri Beci (lindur më 6 mars, 1936) në Shkodër. Mbaroi studimet universitare në Degën e Gjuhës dhe të Letërsisë në Universitetin e Tiranës dhe në shtator të vitit 1958 u emërua Punonjës Shkencor në Institutin e Historisë e të Gjuhësisë. Në vitin 1977 ka marrë gradën shkencore “Doktor i ...

More about the author
All rights reserved. © 2015 Library Albania