Buy this product
650 Lekë

Globalizmi i islamit ( Published by: IDK in 2011 )

Translator:  Aleko Minga

Me përhapjen e islamit në mbarë botën, është bërë vështirësisht e dallueshme lidhja që bashkon një fe me një shoqëri a territor të caktuar. S’duhet harruar se sot, kryesisht në sajë të emigracionit, pothuajse një e treta e gjithë myslimanëve jetojnë në vende ku ata përbëjnë një pakicë. Duke na shpjeguar gjendjen në të cilën gjendet islami përtej kufi jve të tij tradicionalë, Olivier Roy tregon sesi e ashtuquajtura ringjallje islamike, apo “ri-islamizimi” në të vërtetë është kryesisht rezultat i përpjekjeve që bëjnë myslimanët që jetojnë në Perëndim për të afi rmuar identitetin e vet në një kontekst jo-mysliman. Kjo shpjegon përse neofondamentalizmi, që po fi ton terren para së gjithash, pikërisht ndër të rinjtë rrënjëdalë myslimanë që jetojnë në Perëndim, më shumë sesa një reagim ndaj oskidentalizimit, duhet parë si një pasojë e tij. Në fakt, siç na shpjegon O.Roy, sot në botën myslimane vërehet një skizmë mes lëvizjeve tradicionale myslimane, nga njëra anë, dhe militantëve rrënjëdalë, të cilët rreken të krijojnë një umma (apo bashkësi myslimane) imagjinare, që s’ka lidhje me ndonjë shoqëri apo territor të caktuar, nga ana tjetër. Olivier Roy sjell një tablo mjaft të detajuar të universit kompleks të lëvizjeve të shumta ekzistuese islamike, duke argumentuar se dukuria e fondamentalizmit islamik më shumë se sa reagim ndaj procesit të oksidentalizmit, përbën një produkt të globalizimit.

Price: 650 Lekë
Buy this product
650 Lekë

Product Details

  • Publisher: IDK (2011)
  • Published in: 2011
  • Language: Albanian
  • ISBN-13: 978-9928-4051-4-2
  • Format: Paperback
  • Page nr.: 222
  • Book dimensions: 130 x 194 x 19 mm
All rights reserved. © 2015 Library Albania