Buy this product
3500 Lekë

Fjalor Anglisht- Shqip ( Published by: EDFA in 2004 )

Author:  Pavli Qesku

70.000 fjalë bazë e mbi 250.000 për fusha nga më të ndryshmet, të dhëna të nevojshme gramatikore, udhëzime për shqiptimin sipas sistemit fonetik ndërkombëtar, përkthime modelesh të sprovuara shprehjesh, idiomash e proverbash, leksik modern i shekullit të ri për anglishten britanike e amerikane,fjalët e shqipes me theks të dukshëm.

Price: 3500 Lekë
Buy this product
3500 Lekë

Product Details

  • Publisher: EDFA (2004)
  • Published in: 2004
  • ISBN-10: 99927-745-2-5
  • Format: Pop-Up
  • Page nr.: 1540
  • Book dimensions: 180 x 248 x 76 mm

More About the Author

Pavli Qesku -

All rights reserved. © 2015 Library Albania