Buy this product
800 Lekë

Financa e ndërmarrjes ( Published by: Dita 2000 in 2010 )


Financa e ndërmarrjes fokusohet në vendimmarrjet financiare që përbëjnë vendimet më të rëndësishme strategjike të biznesit. Teksti paraqet koncepte të përmbledhura financiare të ndërtuara në PowerPoint dhe të shoqëruara sipas rastit me shembuj të zgjidhur ose të dhëna statistikore. I konceptuar si një tekst për të mbajtur shënime, ai i krijon mundësinë studentit të shtojë komente, interpretime ose pyetje për zgjidhje në auiditor ose gjatë studimit të pavarur.

Price: 800 Lekë
Buy this product
800 Lekë

Product Details

  • Publisher: Dita 2000 (2010)
  • Published in: 2010
  • Language: Albanian
  • ISBN-13: 978 99956 832 8 3
  • Format: Paperback
  • Page nr.: 135
  • Book dimensions: 167 x 245 x 10 mm
All rights reserved. © 2015 Library Albania