Buy this product
6000 Lekë

FJALOR SHQIP - ANGLISHT ( Published by: EDFA in 2013 )

Author:  Pavli Qesku

Fjalor me shqipe gjithëpërfshirëse - gege e toske, kosovare, çame e arbërishte të dalluara, jo të hedhura në një "thes" si krahinorizma.Shprehje të përdorshme, idioma e proverba. Shënime ndihmëse për përdorimin e fjalëve.Terma nga fusha të dijes të verifikuara me botime të besueshme. Nga autori: Seria e Fjalorëve Anglisht-Shqip dhe Shqip-Anglisht • Fjalor Shqip-Anglisht 45 500 fjalë, EDFA 1999 • Fjalor Anglisht-Shqip 75 000 fjalë, EDFA 2000 • Fjalor Anglisht-Shqip 40 000 fjalë, EDFA 1999 • Fjalor Anglisht-Shqip 25 000 fjalë, EDFA 2002 • Fjalor Shqip-Anglisht 35 000 fjalë, EDFA 2000 • Fjalor Anglisht-Shqip 35 000 fjalë, EDFA 2002 • Fjalor Shqip-Anglisht-Shqip,10 000 fjalë,EDFA 2004 Fjalor Themelor i Gjuhës Shqipe 33 500 fjalë, EDFA 2008 The most comprehensive Albanian-English Dictionary to date, covering standard Albanian, dialects and subdialects - Gheg, Tosk, Kosovar, Çam, and Arbëresh clearly marked as such. A wealth of useful set phrases and idioms and usage hints. A wide range of scientific terms from astronomy to zoology checked for accuracy from reliable sources.

Price: 6000 Lekë
Buy this product
6000 Lekë

Product Details

  • Publisher: EDFA (2013)
  • Published in: 2013
  • ISBN-13: 978-9928-4037-7-3
  • Format: Hardcover
  • Page nr.: 1858
  • Book dimensions: 207 x 304 x 90 mm

More About the Author

Pavli Qesku -

All rights reserved. © 2015 Library Albania