Buy this product
800 Lekë

Epiri, Pellazgët, Etruskët dhe shqiptarët ( Published by: INFBOTUES in 2008 )

Author:  Shaban Demiraj

Temat e botuara në këtë libër kanë si bosht kryesor të ashtuquajturin Epir gjatë shekujve, duke nisur nga koha e pellazgëve e ri në kohët e reja. Duke qenë se për çështjet e trajtuara janë botuar shumë shkrim e me qëndrime të ndryshme nga autorë të ndryshëm, është parë e nevojshme që të merren në shqyrtim ato të autorëve më të njohur.

Price: 800 Lekë
Buy this product
800 Lekë

Product Details

  • Publisher: INFBOTUES (2008)
  • Published in: 2008
  • Language: Albanian
  • ISBN-13: 978-99956-682-2-8
  • Format: Paperback
  • Page nr.: 244
  • Book dimensions: 164 x 239 x 13 mm

More About the Author

Shaban Demiraj -

All rights reserved. © 2015 Library Albania