Librat e shtëpisë botuese

EduAlba

Email: info@edualba.com

Emri "Edualba" është bashkimi i dy fjalëve, education dhe albanian që do të thotë, edukimi i fëmijëve dhe të rinjve shqiptarë përmes librit. Që nga themelimi i kompanisë "Botime Edualba" e deri më sot ne kemi botuar libra të cilësisë më të lartë që ekziston sot në mbarë botën e zhvilluar, me përmbajtje të përzgjedhur me kujdes që i shërben edukimit dhe emancipimit të fëmijëve, që nga lindja e deri në moshën e rinisë. Titujt tanë shtohen dhe pasurohen çdo vit në mënyrë të konsiderueshme. Edualba konkuron edhe në librin shkollor, një prej të cilëve është seria Matematika, nga klasa e parë deri në të nëntën. Krahas librave të programit shkollor, janë botuar e botohen edhe materiale ndihmëse, të cilët po pasurohen vazhdimisht, duke krijuar një paketë të plotë për mësimin e matematikës si një nga lëndët bazë që zhvillon të menduarit te nxënësit. Misioni i "Botime Edualba" është të kontribuojë në zhvillimin intelektual dhe personal të fëmijëve dhe të rinjve, si investimi më me vlerë për të ardhmen e shoqërisë. Mbi të gjitha synimi ynë mbetet përkushtimi i lartë për të përgatitur botime me përmbajtje të pasur dhe gjithnjë të freskët, dizajn tërheqës, cilësi të lartë të shërbimit ndaj lexuesve.

Shiko librat e botuar

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania