Buy this product
1500 Lekë

Celësi i vërtetë i kabalah ( Published by: in 2016 )


Përdorimi më i zakonshëm i çelësit të katërfishtë është aplikimi i një formule me 4-gërma,kombinimmi i katër gvrmave(pa marrë parasysh cilat) në mënyrën e mëposhtme:Gërma e parë është transferuar në mënyrë kabalistike në parimin akasa;gërma e dytë në botën mendore nëse është e nevojshme ,në trupin mendor ,në varësi të asaj që kabbalisti synon ta bëjë ;gërma e tretë në botvn astrale dhe gërma e katërt në botën materiale,qoftë drejtpërdrejt ose në mënyrë eukaristike.

Price: 1500 Lekë
Buy this product
1500 Lekë

Product Details

  • Published in: 2016
  • Language: Albanian
  • ISBN-13: 978-9928-4312-9-5
  • Format: Paperback
  • Page nr.: 416
  • Book dimensions: 140 x 210 x 25 mm
All rights reserved. © 2015 Library Albania