Publisher Books

Botart

Website: http://www.botart.al/botart/

Shtëpia Botuese BOTART është themeluar në vitin 2005.
Në fokusin e saj përfshihen librat e dobishëm, me karakter formues
dhe edukues, kryesisht për brezin e ri, duke harmonizuar botimin e
autorëve të huaj me ata shqiptarë. BOTART boton gjithashtu letërsi të
zgjedhur për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur, libra historikë, psiko-socialë
dhe filozofikë. Librat e botuar shpërndahen në të gjithë hapësirën shqiptare
në Ballkan, si dhe në vende të ndryshme të Europës e më gjerë.

View publisher books

titleToAlt
Price: 1400 Lekë
titleToAlt
Price: 700 Lekë
titleToAlt
Price: 800 Lekë
titleToAlt
Price: 600 Lekë
titleToAlt
Price: 400 Lekë
titleToAlt
Price: 700 Lekë
titleToAlt
Price: 800 Lekë
titleToAlt
Price: 500 Lekë
titleToAlt
Price: 1500 Lekë
titleToAlt
Price: 800 Lekë
titleToAlt
Price: 500 Lekë
titleToAlt
Price: 500 Lekë
titleToAlt
Price: 600 Lekë
All rights reserved. © 2015 Library Albania