titleToAlt
“Hylli i Dritës” ka qenë e para revistë e botuar në Shqipëri, me një program të qartë atdhetar, politik e kulturor, dhe që u bë shprehja më e pastër e intelektualëve katolikë dhe e kryesisë së Provinces Françeskane në Shqipëri, përfaqësuesit e së cilës qenë jo vetëm drejtori i saj Át Gjergj Fishta, por madje një plejadë letrarësh, gjuhëtarësh, folkloristësh dhe ekonomistësh që nderuan jo vetëm Provincën Françeskane por edhe Kombin. "Hylli i Dritës"- revistë kulturore dhe shkencore - do të botohet dy herë në vit. Mirëpresim studime, shkrime e materiale arkivore, të cilat, mbasi të shqyrtohen prej redaksisë dhe drejtimit shkencor, mandej do të botohen te "Hylli". Shkrimet për botim nuk duhet të jenë më shumë se 20-25 f aqe. Pranojmë vetëm studime apo shkrime kulturore të pabotuara. Kësisoj, shkrimet që do të sillni në redaksinë e "Hyllit", nuk duhet të jenë refuzuar prej ndonji organi tjetër për arsye metodologjike apo shkencore.
Price: 800 Lekë
titleToAlt
“Hylli i Dritës” ka qenë e para revistë e botuar në Shqipëri, me një program të qartë atdhetar, politik e kulturor, dhe që u bë shprehja më e pastër e intelektualëve katolikë dhe e kryesisë së Provinces Françeskane në Shqipëri, përfaqësuesit e së cilës qenë jo vetëm drejtori i saj Át Gjergj Fishta, por madje një plejadë letrarësh, gjuhëtarësh, folkloristësh dhe ekonomistësh që nderuan jo vetëm Provincën Françeskane por edhe Kombin. "Hylli i Dritës"- revistë kulturore dhe shkencore - do të botohet dy herë në vit. Mirëpresim studime, shkrime e materiale arkivore, të cilat, mbasi të shqyrtohen prej redaksisë dhe drejtimit shkencor, mandej do të botohen te "Hylli". Shkrimet për botim nuk duhet të jenë më shumë se 20-25 f aqe. Pranojmë vetëm studime apo shkrime kulturore të pabotuara. Kësisoj, shkrimet që do të sillni në redaksinë e "Hyllit", nuk duhet të jenë refuzuar prej ndonji organi tjetër për arsye metodologjike apo shkencore.
Price: 600 Lekë
titleToAlt
“Hylli i Dritës” ka qenë e para revistë e botuar në Shqipëri, me një program të qartë atdhetar, politik e kulturor, dhe që u bë shprehja më e pastër e intelektualëve katolikë dhe e kryesisë së Provinces Françeskane në Shqipëri, përfaqësuesit e së cilës qenë jo vetëm drejtori i saj Át Gjergj Fishta, por madje një plejadë letrarësh, gjuhëtarësh, folkloristësh dhe ekonomistësh që nderuan jo vetëm Provincën Françeskane por edhe Kombin. "Hylli i Dritës"- revistë kulturore dhe shkencore - do të botohet dy herë në vit. Mirëpresim studime, shkrime e materiale arkivore, të cilat, mbasi të shqyrtohen prej redaksisë dhe drejtimit shkencor, mandej do të botohen te "Hylli". Shkrimet për botim nuk duhet të jenë më shumë se 20-25 f aqe. Pranojmë vetëm studime apo shkrime kulturore të pabotuara. Kësisoj, shkrimet që do të sillni në redaksinë e "Hyllit", nuk duhet të jenë refuzuar prej ndonji organi tjetër për arsye metodologjike apo shkencore.
Price: 600 Lekë
titleToAlt
“Hylli i Dritës” ka qenë e para revistë e botuar në Shqipëri, me një program të qartë atdhetar, politik e kulturor, dhe që u bë shprehja më e pastër e intelektualëve katolikë dhe e kryesisë së Provinces Françeskane në Shqipëri, përfaqësuesit e së cilës qenë jo vetëm drejtori i saj Át Gjergj Fishta, por madje një plejadë letrarësh, gjuhëtarësh, folkloristësh dhe ekonomistësh që nderuan jo vetëm Provincën Françeskane por edhe Kombin. "Hylli i Dritës"- revistë kulturore dhe shkencore - do të botohet dy herë në vit. Mirëpresim studime, shkrime e materiale arkivore, të cilat, mbasi të shqyrtohen prej redaksisë dhe drejtimit shkencor, mandej do të botohen te "Hylli". Shkrimet për botim nuk duhet të jenë më shumë se 20-25 f aqe. Pranojmë vetëm studime apo shkrime kulturore të pabotuara. Kësisoj, shkrimet që do të sillni në redaksinë e "Hyllit", nuk duhet të jenë refuzuar prej ndonji organi tjetër për arsye metodologjike apo shkencore.
Price: 300 Lekë
titleToAlt
“Hylli i Dritës” ka qenë e para revistë e botuar në Shqipëri, me një program të qartë atdhetar, politik e kulturor, dhe që u bë shprehja më e pastër e intelektualëve katolikë dhe e kryesisë së Provinces Françeskane në Shqipëri, përfaqësuesit e së cilës qenë jo vetëm drejtori i saj Át Gjergj Fishta, por madje një plejadë letrarësh, gjuhëtarësh, folkloristësh dhe ekonomistësh që nderuan jo vetëm Provincën Françeskane por edhe Kombin. "Hylli i Dritës"- revistë kulturore dhe shkencore - do të botohet dy herë në vit. Mirëpresim studime, shkrime e materiale arkivore, të cilat, mbasi të shqyrtohen prej redaksisë dhe drejtimit shkencor, mandej do të botohen te "Hylli". Shkrimet për botim nuk duhet të jenë më shumë se 20-25 f aqe. Pranojmë vetëm studime apo shkrime kulturore të pabotuara. Kësisoj, shkrimet që do të sillni në redaksinë e "Hyllit", nuk duhet të jenë refuzuar prej ndonji organi tjetër për arsye metodologjike apo shkencore.
Price: 500 Lekë
titleToAlt
“Hylli i Dritës” ka qenë e para revistë e botuar në Shqipëri, me një program të qartë atdhetar, politik e kulturor, dhe që u bë shprehja më e pastër e intelektualëve katolikë dhe e kryesisë së Provinces Françeskane në Shqipëri, përfaqësuesit e së cilës qenë jo vetëm drejtori i saj Át Gjergj Fishta, por madje një plejadë letrarësh, gjuhëtarësh, folkloristësh dhe ekonomistësh që nderuan jo vetëm Provincën Françeskane por edhe Kombin. "Hylli i Dritës"- revistë kulturore dhe shkencore - do të botohet dy herë në vit. Mirëpresim studime, shkrime e materiale arkivore, të cilat, mbasi të shqyrtohen prej redaksisë dhe drejtimit shkencor, mandej do të botohen te "Hylli". Shkrimet për botim nuk duhet të jenë më shumë se 20-25 f aqe. Pranojmë vetëm studime apo shkrime kulturore të pabotuara. Kësisoj, shkrimet që do të sillni në redaksinë e "Hyllit", nuk duhet të jenë refuzuar prej ndonji organi tjetër për arsye metodologjike apo shkencore.
Price: 300 Lekë
titleToAlt
Ky botim është bërë me kumtesat e mbajtura në konferencën kushtuar 140 vjetorit të lindjes së At Shtjefën Gjeçovit nga Provinca Françeskane në Shkodër, ku morën pjesë gjuhëtarë, studiues, historianë dhe akademikë të njohur në Shqipëri.
Price: 600 Lekë
titleToAlt
Përkthyesi i talentuar dhe biri i shkrimtarit të mirënjohur Zija Cela u nda para disa vitesh nga jeta në moshën 36 vjecare. Ky libër është një homazh I kolegëve dhe miqve të tij më të afërt për veprën dhe talentin e tij të ndërprerë padrejtësisht. Ja si shprehen këta autorë në kopertinën e këtij libri “ duke përkthyer për ne dhe nga ne, me një talent të lindur dhe përkushtim të pazakontë për moshën Dritan Cela kreu një akt të hershëm dashurie. Tani jemi ne , 60 autore që i përgjigjemi dashurisë së Tanit “.
Price: 800 Lekë
titleToAlt
Libri "Onkologjia" është hartuar nga një grup i gjerë specialistësh të ndryshëm nga fushat onkologjike, me qëllim të parë që, në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe te kuptueshme, duke shmangur hollësitë e panevojshme, të orientojë studentët dhe mjekët e rinj në proceset e patologjive malinje. Me qëllim që lexuesi të fitojë dije të qëndrueshme dhe të strukturuar, në këtë tekst janë vendosur të arriturat më moderne nga krijimi i librit mjekësor për studentë. Në fillim të çdo kapitulli prezantohen qëllimet kryesore, qe lexuesin e orientojnë në rezultatet e njohurive pas pervetësimit të kapitullit, kurse në fund të kapitullit jepen pikat përmbledhëse, të cilat janë pasqyrë përmbledhëse e lëndës se diskutuar në kapitull. Në fund të librit gjenden pyetjet për vetëtestim, kurse përgjigjet, në një kapitull të vecantë, para indeksit të librit. Figura e ballinës së librit simbolizon shumësinë e fushave mjekësore dhe shkencore, të cilat merren me hulumtimin dhe trajtimin e sëmundjeve malinje. I gjithë libri plotësohet me ilustrime me ngjyra, për të berë sa më të kuptueshme sëmundjet malinje, dhe së bashku me tabelat mundësojnë te kuptuarit dhe mbajtjen për kohë të gjatë në mend të njohurive me rëndësi per studentin nga fusha e onkologjisë.
Price: 2800 Lekë
titleToAlt
Biokimia klinike paraqet një burim shume të rëndësishem të programit të kohës për studimin e mjekësisë. Ajo shtjellohet përmes një vargu dy faqesh "të njësive mësimore", ku secila njësi mbulon një aspekt të veçantë të biokimisë klinike. Të katër pjesët së bashku ofrojnë bazat e lëndës: • Hyrja në biokimi klinike hedh një vështrim përmbledhës mbi punën e një laboratori modern spitalor dhe interpretimin e rezultateve të gjetura; • Biokimia bazë mbulon pjesën e analizave në punën e përditshme si dhe lidhjen e tyre me gjendjen klinike; • Endokrinologjia mbulon testimin funksional të gjëndrës tiroide, adrenale, të hipofizës dhe të gonadeve; • Hulumtimet speciale ofrojnë një pasqyrë të analizave që kërkohen më rrallë, por të rendesishme. Ndryshimet kryesore të këtij botimi të katërt janë: Përmbajtja e re për: Hipokaleminë Hiperkaleminë; Lëngun cerebrospinal dhe lëngjet e tjerë të trupit; Materiali i rishkruar tërësisht për hulumtimin e funksionit të veshkave dhe hipertensionin;
Price: 3000 Lekë
titleToAlt
Libri që ofrojmë është një antologji me tregime nga autorë grekë dhe jo antologji e tregimit grek. Është një përzgjedhje autorësh me shtrirje kohore nga mesi i shekullit të 19 e deri në ditët e sotme. Në të përfaqësohen autorë neohelenikë si A. Papadiamantis, A. Karkavicas, K. Theotokis, për të vazhduar me emra të tjerë si I. Venezi, S. Mirivilis, A. Samarakis etj., të cilët janë përkthyer e i janë prezantuar lexuesit shqiptar edhe më parë. Në këtë botim u është dhënë hapësirë më e madhe përfaqësimi autorëve të rinj e më pak të njohur, pavarësisht se koha akoma nuk ka bërë “shoshitjen” e saj, se ata janë në proces krijimi e ndonjëri në fillimet e krijimtarisë. Më të rinjtë përkthehen për herë të parë shqip, duke i dhënë mundësi lexuesit shqiptar që të njihet me letërsinë që krijohet sot nga brezi më i ri i shkrimtarëve grekë.
Price: 1500 Lekë
titleToAlt
Ruani çastet e paharruara nga jeta e fëmijës suaj gjatë tri viteve të para.
Price: 1500 Lekë
titleToAlt
"Art & Trashëgimi", kushtuar qytetit të Tiranës. Në këtë numër do të gjeni pjesë të historisë mijëravjeçare të këtij qyteti, konceptuar si një dosier, ku përfshihet arti, kultura, tradita tregtaro-ekonomike, monumentet historike dhe ato të kultit, si dhe personalitetet dhe figurat e shquara që ka nxjerrë ky qytet. E konceptuar si një revistë dygjuhëshe, në shqip dhe anglisht, “Art & Trashëgimi” synon të promovojë historinë dhe kulturën e vendit tonë, për ta sjellë atë sa më pranë publikut vendas dhe të huaj. Ky botim do të shërbejë si një udhërrëfyes për të gjithë ata që duan të rizbulojnë gjurmët e procesit transformues të Tiranës. Në këtë numër të “Art & Trashëgimi” kushtuar Tiranës, do të gjeni artikuj e studime të shumë personaliteteve të njohur të fushës së artit, kulturës, letrave, historisë, si Aleksandër Meksin, Sulejman Dashin, Ardian Marashin, Emin Rizën, Gjerak Karaiskaj, Valter Gjonin, Fatos Baxhakun, etj.
Price: 2000 Lekë
titleToAlt
A jemi ndryshe nga të tjerët... apo u përshtatemi atyre? Pse kujtojmë dhe pse harrojmë? Si mund ta matim inteligjencën? Këto pyetje e të tjera syresh janë thelb i punës së mendimtarëve dhe studiuesve më të mëdhenj në botë në fushën magjepsëse të psikologjisë. I shkruar me një gjuhë të thjeshtë, ”Libri i Psikologjisë” është plot me shpjegime, që depertojnë në thelbin e kuptimeve të ndërlikuara. Ai është pajisur me diagrama që zbërthejnë teori të koklavitura, me citime të paharrueshme dhe ilustrime të goditura, të cilat luajnë me perceptime dhe besimet tona. Si ata që janë fillestarë në lëmin e psikologjisë, ashtu edhe studentët që merren me studimin e saj, por edhe specialistët, në këtë libër do të gjejnë lëndë të mjaftueshme për t’u ngjallur kërshërinë dhe për t’i ngacmuar.
Price: 2500 Lekë
titleToAlt
Ky libër përmban poezi nga këta shkrimtarë: Gheorghe Bukovia, Viktor Eftimiu, Lucian Blaga, Marcel Breslashu, Emil Xhiurxhiuka, D. Vrinceanu, Eugjen Jebeleanu, Maria Banushi, Veronika Porumbaku, Viktor Tulbure, Jon Brad, A. Rau, Grigor Haxhiu, Marin Sorbesku, Miron Skorobete, Ilia Kostantin, Gabriael Melinesku, Jon Vinea etj.
Price: 600 Lekë
titleToAlt
I shkruar me një gjuhë të thjeshtë, Libri i Biznesit zbërthen ide biznesi të shkëlqyera, duke dhënë shpjegime që depërtojnë në thelbin e kuptimeve të ndërlikuara. Ai është i pajisur me diagrame që zbërthejnë teori të rëndësishme, si dhe me shembuj të vlefshëm për të ilustruar idetë e biznesit kudo në botë. Nëse je sipërmarrës që do të hapë një biznes të ri, një president firme që do të zgjerojë horizontin e njohurive të tij apo një konsumator që ka kërshërinë të mësojë sekretet e suksesit në biznes, në këtë libër do të gjesh plot material frymëzues.
Price: 2500 Lekë
titleToAlt
Hartuesit e këtij fjalori, pesë dijetarë themelorë të kulturës shqiptare të shekullit XX, Cipo, Çabej, Domi, Krajni, Myderrizi, përpos që hartuan të parin fjalor të gjuhës shqipe, lanë si trashëgimi edhe një prerje të hollësishme sinkronike të shqipes së deratëhershme, madje mund të thuhet se ky pasqyrim ka mbërritur sot krejt i qartë, thuajse në trajtën e një arkivi fotografik të kësaj pasurie të çmuar. Në këtë kuptim, Fjalori i 54-ës e përmbush më së miri lidhjen e tij organike me fjalorët pararendës të Gazullit e Tases, të dy të botuar po nga Botime Çabej. Pra sot ai merr vetiu një vlerë tjetër po aq të madhe: vlerën burimore në studimin diakronik të lëndës shqipe të dokumentuar. Me bindjen se një fjalor nuk u shërben vetëm studimeve empirike të gjuhëtarëve, por në radhë të parë përdoruesve të gjuhës, nuk mund të lihet pa nxjerrë në pah edhe larmia e madhe e fjalëve e sinonimeve mbarëshqipe që përmban ky fjalor.
Price: 1800 Lekë
titleToAlt
Revistë Kulturore Pranverë - Vjeshtë 2013
Price: 700 Lekë
titleToAlt
"Shqipëria në shekullin XX", Irida Vorpsi, Idrit Idrizi "Arkivi etnografik si burim për historinë sociale dhe antropologjinë historike", Armanda Hysa "Struktura familjare në Shqipëri rreth vitit 1918", Enriketa Pandelejmoni (Papa) "Gratë në hapësirën publike: jeta urbane në Tiranë në periudhën mes dy luftërave botërore", Gentiana Kera "Rasti specifik i komunizmit shqiptar në fokusin e teorive", Johana Shahini "Sundimi komunist në Shqipëri në periudhën e vonë të tij nga perspektiva e historisë kulturore", Idrit Idrizi "Kombinati metalurgjik i Elbasanit dhe rekrutimi i fuqisë së nevojshme punëtore", Visar Nonaj "Elementi demografik në krizën ekonomike të viteve '80", Gjergj Erebara "Ligji i shenjtë i partisë", ateizmi dhe politika ndaj fesë në Shqipërinë komuniste", Egin Ceka "Imoraliteti në familje: nxitja e ankesave të grave për të përforcuar pushtetin e partisë në revolucionin kulturor shqiptar", Luljeta Ikonomi, Shannon Woodcock "Fotografia si mjet i përhapjes së propagandës së emancipimit të gruas në Shqipërinë komuniste", Irida Vorpsi "Një hosten kundër armikut: përfytyrimi i kundërshtarëve të jashtëm në karikaturat e revistës "Hosteni" nga një këndvështrim teorik", Lazim Ahmedi "Me shkronja të mëdha", Ardian Vehbiu "Mbi disa karakteristika të ligjërimit politik nën regjimin komunit", Ardita Dylgjeri "Diversiteti fetar në teori dhe praktikë: qasja e klerikëve shqiptarë ndaj ritualeve të familjes dhe jetës", Cecilie Endresen "Qasje dhe çështje të hulumtimit bashkëkohor mbi nacionalizmin në Shqipëri", Hans – Ulrich Lempert
Price: 700 Lekë
titleToAlt
Përrallat e vëllezërve Jakob dhe Wilhelm Grimm, janë të njohura nga një numër i madh i njerëzve në mbarë botën. Tregimet e Vëllezërve Grimm janë në dispozicion në më shumë se 100 gjuhë të botës dhe janë përshtatur për filmat e kompanisë së njohur të Disneyt
Price: 620 Lekë
titleToAlt
Price: 1250 Lekë
All rights reserved. © 2015 Library Albania