titleToAlt
Price: 1200 Lekë
titleToAlt
“...askush nuk është një ishull më vete; çdo njeri është pjesë e kontinentit, një copë tokë e së njëjtës tokë... Vdekja e çdo njeriu rnë pakëson edhe mua, sepse unë jam pjesë e njerëzimit dhe askush s'e di me siguri për kë bie kambana; ajo mund të bjerë edhe për ty.”-Xhon DON. “Unë e njoha Heminguejin në VaIencia, në Kongresin e Shkrimtarëve më të shquar të botës.., isha kureshtar për këtë njeri trupmadh ngarkuar me kamera (se xhironte firma për zhurnalet e kinemave të botës dhe i shiste për t'i ardhur në ndihmë Republikës), të ngarkuar me bomba, me dylbi, me pistoleta, aq sa një shkrimtar tjetër i njohur i tha: -Si shumë t'i rëndojnë supet hekurat, që mban! -Më shumë më rëndojnë mendimet se hekurat, iu përgjigj Ernest Hemingueji.”-Petro MARKO.
Price: 1000 Lekë
titleToAlt
Në këtë fjalor do të gjeni: - 11 000 fjalë bazë dhe 22 500 fjalë të prejardhura dhe të përngjitura. - 10 000 barazvlerës të gegërishtes. - Krahinorizma gege e toske të shkoqitura.
Price: 2000 Lekë
titleToAlt
Fjalor me shqipe gjithëpërfshirëse - gege e toske, kosovare, çame e arbërishte të dalluara, jo të hedhura në një "thes" si krahinorizma.Shprehje të përdorshme, idioma e proverba. Shënime ndihmëse për përdorimin e fjalëve.Terma nga fusha të dijes të verifikuara me botime të besueshme. Nga autori: Seria e Fjalorëve Anglisht-Shqip dhe Shqip-Anglisht • Fjalor Shqip-Anglisht 45 500 fjalë, EDFA 1999 • Fjalor Anglisht-Shqip 75 000 fjalë, EDFA 2000 • Fjalor Anglisht-Shqip 40 000 fjalë, EDFA 1999 • Fjalor Anglisht-Shqip 25 000 fjalë, EDFA 2002 • Fjalor Shqip-Anglisht 35 000 fjalë, EDFA 2000 • Fjalor Anglisht-Shqip 35 000 fjalë, EDFA 2002 • Fjalor Shqip-Anglisht-Shqip,10 000 fjalë,EDFA 2004 Fjalor Themelor i Gjuhës Shqipe 33 500 fjalë, EDFA 2008 The most comprehensive Albanian-English Dictionary to date, covering standard Albanian, dialects and subdialects - Gheg, Tosk, Kosovar, Çam, and Arbëresh clearly marked as such. A wealth of useful set phrases and idioms and usage hints. A wide range of scientific terms from astronomy to zoology checked for accuracy from reliable sources.
Price: 6000 Lekë
titleToAlt
Fjalor Anglisht-shqip: • Rreth 40 000 fjalë • 100 000 shembuj e idioma • Informacion modern për anglishten britanike • Shqiptim i saktë me sistemin fonetik ndërkombëtar • Shpjegimet në gjuhën shqipe me theksim të dukshëm • Shprehje dhe idioma të përdorshme • Terma teknikë e shkencorë • Përkthime të goditura.
Price: 1500 Lekë
titleToAlt
Në këtë fjalor do të gjeni: - 11 000 fjalë bazë dhe 22 500 fjalë të prejardhura dhe të përngjitura. - 10 000 barazvlerës të gegërishtes. - Krahinorizma gege e toske të shkoqitura.
Price: 1600 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ju ofron: • Mbi 35 000 fjalë dhe shprehje më të përdorshme në gjuhën e folur dhe letrare • Udhëzues për përdorimin e fjalorit • Shqipe dhe anglishte modern • Specifikime të fjalëve në fushat ku ato përdoren si; në art, shkencë, politikë etj.
Price: 1000 Lekë
titleToAlt
Në këtë libërth me dhjetë tema dhe rreth 400 fjalë për secilën gjuhë mbulohen nevojat kryesore të udhëtarit për t'u orientuar në mjediset e aeroporteve e në udhë, për t'u marrë vesh në hotele e restorante, për të kërkuar ndihmë te mjeku apo farmacisti. Fjalët në gjuhët e huaja jepen me sistem të lexueshëm lehtë për të gjithë. Botimi përmban edhe krahun gjuhë e huaj-shqip për vizitorët e huaj në Shqipëri dhe trojet ku flitet shqipja. Shqiptimi jepet me sistem fonetik të thjeshtë.
Price: 400 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ju ofron: • Mbi 35 000 fjalë dhe shprehje në gjuhën e folur dhe letrare angleze • Udhëzues për përdorimin e fjalorit • Thjeshtësi në përdorim • Specifikime të fjalëve në fushat ku ato përdoren si: në art, shkencë, politikë etj.
Price: 1000 Lekë
titleToAlt
Fjalor shqip-anglisht ju ofron: • Rreth 35 000 fjalë • 150 000 shembuj të përdorshëm • Shpjegime gramatikore të hollësishme • Udhëzime për shqiptimin e shqipes • 120 fusha përdorimi • Listë e emrave gjeografikë të Shqipërisë • Listë e emrave të përveçëm në shqip etj .
Price: 1500 Lekë
titleToAlt
70.000 fjalë bazë e mbi 250.000 për fusha nga më të ndryshmet, të dhëna të nevojshme gramatikore, udhëzime për shqiptimin sipas sistemit fonetik ndërkombëtar, përkthime modelesh të sprovuara shprehjesh, idiomash e proverbash, leksik modern i shekullit të ri për anglishten britanike e amerikane,fjalët e shqipes me theks të dukshëm.
Price: 3500 Lekë
titleToAlt
Ky botim, i paraqet përdoruesit fjalorin më të pasur e më modern Anglisht - Shqip deri tani. Me më se 120 000 fjalë, përfshirë emra vendesh dhe njerëzish për hir të shqiptimit të anglishtes, me mbi gjysmë milion shembuj ky botim është një mjet i fuqishëm në duart e studentëve dhe studiueseve të anglishtes e të shqipes. Renditja e lëndës dhe zbërthimi logjik i zërave, e bëjnë të lehtë në përdorim këtë fjalor të vëllimshëm.
Price: 6000 Lekë
All rights reserved. © 2015 Library Albania