titleToAlt
Shijojeni jetën më shumë pas moshës dyzetvjeçare - frymëzohuni nga ekspertja më e njohur amerikane për stilin e jetesës. Këshilla nga më të ndryshmet: që nga rregullimi i shtëpisë për të krijuar një atmosferë sa më optimiste, e deri te këshillat për shëndetin mendor pas të dyzetave. Dhjetë rregullat e arta për një plakje të suksesshme paraqesin një tablo të përgjithshme, të ndarë në kapituj, ku trajtohen nevojat gjithmonë e në ndryshim përgjatë çdo dhjetëvjeçari, përfshirë këtu: TË USHQEHEMI SHËNDETSHËM: mbani një depo me produkte të shëndetshme, ku të gjenden elementet bazë të regjimit tonë ushqimor. TË QËNDROJMË NË FORMË E TË SHËNDETSHËM: qëndroni në formë duke përmirësuar ekuilibrin, forcuar rezistencën dhe duke ruajtur fleksibilitetin. MENDJE E SHËNDOSHË: stimuloni aktivitete të reja për trurin për të parandaluar humbjen e kujtesës. PERSPEKTIVË E SHËNDETSHME: vendosni pikësynime të përditshme duke forcuar lidhjet shoqërore. TË JETOJMË SHËNDETSHËM ÇDO DITË: mjekohuni me zgjuarsi dhe kushtojuni vëmendje dhimbjeve. PAMJE E SHËNDETSHME: kujdesuni për lëkurën dhe përshtatni grimin me moshën. SHTËPI E SHËNDETSHME: krijoni mjedise që pasqyrojnë mënyrën se si doni të jetoni. PËR NJË TË ARDHME TË SHËNDETSHME: mbani në kontroll shëndetin, që të parandaloni sëmundjet. KUJDESI PËR SHËNDETIN: përgatituni të ndihmoni të tjerët, por pa lënë pas dore veten.
Price: 1500 Lekë
All rights reserved. © 2015 Library Albania