Buy this product
1500 Lekë

Antropologjia etnike e shqiptarëve ( Published by: in 2017 )


Prof. Dhima është një antropolog i mirënjohur shqiptar, bursist i fondacionit "Alexander von Humboldt” dhe kërkues senior në Universitetin Europian të Tiranës. Ai ka drejtuar ekspedita në terren, është hartues i projekteve shkencore mbi antropotogjinë etnike dhe social-kulturore, autor i disa monografive, teksteve (pas)universitare dhe mbi 50 artikujve shkencorë, të botuar në revista të vendit dhe ndërkombëtare të specialitetit. Synimi i kësaj monografie është analiza e materialit të deritanishëm mbi antropologjinë etnike të shqiptarëve dhe paraardhësve të tyre me përdorimin e metodave bashkëkohore: historiko-shoqërore (vjetërsia e vendbanimeve, institucionet politike që kanë siguruar ekuilibrin social në kohë dhe hapësire); demografike (cikli i lidhjeve martesore, lëvizjet migruese); antropobiologjike (tiparet matëse dhe pershkruese, grupet e gjakut, shenjat gishtore); mjekësore (epidemitë masive, gusha, distrofia); ekologjike (mjedisi jetësor) dhe antropologjia"në shtëpi” (zhvendosjet kohore të tipareve të natyrave të ndryshme nga e kaluara në të tashmen e lëvizshme).

Price: 1500 Lekë
Buy this product
1500 Lekë

Product Details

  • Published in: 2017
  • Language: Albanian
  • ISBN-13: 978-9928-236-14-2
  • Format: Paperback
  • Page nr.: 574
  • Book dimensions: 167 x 237 x 40 mm
All rights reserved. © 2015 Library Albania