Buy this product
1500 Lekë

Tuberkulozi klinik ( Published by: Mileniumi i Ri in 2018 )


Teksti që po ju paraqitet, është përmbledhje e mësimeve që kemi zhvilluar mbi këtë lëndë me studentë dhe mjekë, që prej vitit 1956. Ky libër mbi Tuberkulozin osteoartikular është zhvilluar pas përvojes sime 60-vjeçare si specialist në këtë fushë. Teksti i përgjigjet kryesisht programit të luftës kundër T.B.Q mbas diskutimit dhe konsultimit të PKT. Besoj se do t'u vlejë jo vetëm studentëve, por edhe çdo mjeku për t'u konsultuar, sa herë që do ta shohë të nevojshme. Ai mund t'u shërbejë si 'Vademekum' edhe mjëkeve pneumologe; që të njohin Tuberkulozin si sëmundje të organizmit.

Price: 1500 Lekë
Buy this product
1500 Lekë

Product Details

  • Publisher: Mileniumi i Ri (2018)
  • Published in: 2018
  • Language: Albanian
  • ISBN-13: 978-9928-174-58-1
  • Format: Paperback
  • Page nr.: 352
  • Book dimensions: 170 x 240 x 20 mm
All rights reserved. © 2015 Library Albania