Buy this product
1000 Lekë

Fuqia e mëndjes ( Published by: Adonis in 2016 )


"Ekziston një force e aftë për të lëvizur objekte, edhe të renda, pa pasur asnjë kontakt me to. Një force e tillë varet vetëm nga prezenca e qënieve njerëzore".

Price: 1000 Lekë
Buy this product
1000 Lekë

Product Details

  • Publisher: Adonis (2016)
  • Published in: 2016
  • Language: Albanian
  • ISBN-13: 978-9-9284315-6-1
  • Format: Paperback
  • Page nr.: 174
  • Book dimensions: 140 x 210 x 12 mm
All rights reserved. © 2015 Library Albania