Buy this product
1000 Lekë

Moderniteti i lëngët ( Published by: Pika pa sipërfaqe in 2017 )


Në këtë tekst të rëndesishëm, Zygmount Bauman fut një koncept që e ka përkufizuar më shumë se çdo koncept tjetër fizionin e tij për shoqëritë bashkë kohore: moderniteti i lëngët. Tranzicioni nga moderniteti “i ngurtë” në atë të lëngët, është zhvendosja nga një botë në të cilën njerëzit përpiqeshin të krijonin struktura të ngulitura e të mirërenditura, në një botë ku vetë idetë e rendit dhe stabiliteti nuk kanë më kuptim, një botë në të cilën ndryshimi është e vetmja qendrueshmëri dhe pasiguria e vetmja siguri. Njëqind vjet më parë me qënë modern nënkuptonte përpjekjen drejt përsosmërise; sot nëkupton një modernizim kompulsiv të përhershëm pa kurrëfarë përfundimi të dukshëm apo të dëshirueshëm.

Price: 1000 Lekë
Buy this product
1000 Lekë

Product Details

  • Publisher: Pika pa sipërfaqe (2017)
  • Published in: 2017
  • Language: Albanian
  • ISBN-13: 978-9928-185-39-6
  • Format: Paperback
  • Page nr.: 310
  • Book dimensions: 140 x 210 x 20 mm
All rights reserved. © 2015 Library Albania