Buy this product
750 Lekë

Baneza shqiptare me qoshk ( Published by: Kristalina-kh in 2019 )


Autori Emin Riza u lind në Korçë më 1937. Ka kryer degën e Inxhinierisë së Ndërtimit në Universitetin e Tiranës më 1962. Që prej këtij viti e deri në muajin shkurt të vitit 2009 wshtw punonjës i Institutit të Monumenteve, me përjashtim të periudhës 1993-1997 kur ka qenë ngarkuar me detyrën e Sekretarit Shkencor të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Që prej muajit shkurt 2009, Kryetar i Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike të ASHSH. Ka fituar, sipas radhës, gradat dhe titujt shkencorë, Kandidat i Shkencave, Bashkëpunëtor i Vjetër Shkencor, Doktor i Shkencave dhe Profesor në vitin 1995. Në vitin 2009 ka qenë anëtar i jashtëm i ASHAK, në vitet 2008 dhe 2011 përkatësisht, anëtar i asociuar dhe anëtar i ASHSH. Për disa vite ka qenë kryeredaktor i revistës "Monumentet", "Studiaalbanica". Ka zhvilluar veprimtari në fushën e restaurimit të monumenteve të arkitekturës. Hartues i dy dosjeve për vlerësimin e Qendrave historike të Gjirokastrës dhe Beratit "Pasuri Botërore". Qytetar nderi i Gjirokastrës dhe Beratit. Ka botuar 134 artikuj në revista e botime shkencore si dhe 16 monografi.

Price: 750 Lekë
Buy this product
750 Lekë

Product Details

  • Publisher: Kristalina-kh (2019)
  • Published in: 2019
  • Language: Albanian
  • ISBN-13: 978 9928 237 54 5
  • Format: Paperback
  • Page nr.: 214
  • Book dimensions: 169 x 240 x 18 mm
All rights reserved. © 2015 Library Albania