Author Page

Edlira Lloha


Edlira Lloha është përkthyese e gjuhës polake. Ajo ka studiuar në Poloni dhe është juriste me profesion. Ka sjellë në shqip autorë të rëndësishëm polakë, si nobelisten Olga Tokarczuk dhe Witold Gombrowicz-in.

View author books

All rights reserved. © 2015 Library Albania