Author Page

John Emerich Edward Dalberg-Acton


John Emerich Edward Dalberg-Acton, 1834-1902, historian
dhe mendimtar politik, vlerësohej si një nga njerëzit më të
ditur të kohës.
Përgjatë gjithë jetës së tij, Lordi Acton shkroi për historinë,
politikën, shoqërinë, për çështje të Kishës Katolike, në mijëra
faqe ese, leksione, letra etj. Në zemër të tyre qëndron tema e
lirisë; ai ishte një kampion i lirisë së besimit dhe asaj politike
për çka, në veçanti, duke filluar nga pjesa e dytë e shekullit të
kaluar, gjeti një vlerësim të ri.

View author books

titleToAlt
Price: 500 Lekë
All rights reserved. © 2015 Library Albania