Author Page

Enila Cenko


ENILA CENKO eshtë Dekane e Fakultetit të Drejtësisë, Arteve
dhe Shkencave në University of New York Tirana. Ajo ka
fituar graden PhD ne Psikologji nga Clark University (USA).

View author books

All rights reserved. © 2015 Library Albania