Author Page

Rene Descartes


Rene Dekart lindi nëTouraine më 1596, studioi në kolegjin Jezuitë La Fleche, ku u përqendrua kryesisht te matematika, logjika dhe filozofia. Pasi udhëtoi gati kudo në Evropë, në vitin 1628, qëndroi në Hollandë, ku shkroi veprat e tij kryesore, përfshirë "Diskurs mbi metodën" (1637), "Meditimet mbi filozofinë e parë" (1641), "Parimet e filozofisë" (1644), dhe "Pasionet e shpirtit" (1649).

View author books

titleToAlt
Price: 600 Lekë
All rights reserved. © 2015 Library Albania