Author Page

Giovanni Pico della Mirandola


Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) është një nga filozofët më të njohur të periudhës së Rilindjes. Mirandola njihet për origjinalitetin e tij të mrekullueshëm, ku në 1486, në moshën 23 vjeçare, propozoi mbrojtjen e 900 tezave mbi fenë, filozofinë, filozofinë natyrale dhe magjinë.

View author books

All rights reserved. © 2015 Library Albania