Author Page

Gëzim Qëndro


Gëzim Qëndro, PhD në Estetikë, Universiteti Paris VIII; BA, MS, Academie van Beeldende Vorming, Amsterdam; ish-drejtor i GKA; kurator ekspozitash të artit pamor; drejtues i Departamentit të Art&Dizajnit, Universiteti Polis; pedagog i lëndëve gjuhë pamore, filozofi arti dhe histori arti; përkthyes.

View author books

All rights reserved. © 2015 Library Albania