Publisher Books

Aeditions


Arba Editions është shtëpi botuese e cila e ka filluar veprimtarinë e saj në vitin 1995. Qysh në fillimet e saj, kjo shtëpi botuese është përqendruar në dy drejtime:

Botimet turistike:

Kartolina me pamje nga Shqipëria, kalendarë, udhëzues turistikë, harta turistike. Çdo produkt konceptohet, prodhohet dhe shpërndahet nga vetë shtëpia botuese, duke filluar nga fotografia e deri te shpërndarja në librari. Produkti përfundimtar ka cilësi të lartë, sepse tregohet kujdes i veçantë për përzgjedhjen, konceptimin, përgatitjen dhe realizimin e tij.

Botimet për fëmijë

Botime artistike dhe didaktike, për moshat nga 0 deri në 16 vjeç.

View publisher books

All rights reserved. © 2015 Library Albania